fbpx

Gyermekjóga – Egy módszer a gyermekek testi-lelki-mentális jóllétéért

Átlagos olvasási idő: 7 perc

A jóga komplex rendszer, amely testgyakorlatokon / ászanákon, légzőgyakorlatokon, relaxáción és meditáción keresztül fejti ki áldásos hatásait. Nemcsak a testünket teszi erősebbé és rugalmasabbá, hanem olyan képességeinket is erősíti, mint az önmegnyugtatás, a szorongásoldás, vagy az önelfogadás. A gyermekjóga a testi-lelki-mentális jóllét kialakítását segíti – hiszen ezt nem lehet túl korán, csak elég korán kezdeni! Hogyan befolyásolja a gyermekjóga többek között a test rugalmasságát, az idegrendszer fejlődését, az érzelemszabályozás erősödését vagy az erkölcsi értékek kialakulását? Miért olyan élvezetes és fejlesztő hatású a gyermekek számára a gyermekjóga? Kun Anett pszichológus és gyermekjóga-oktató írása.

A jóga komplex rendszer, amely testgyakorlatokon / ászanákon, légzőgyakorlatokon, relaxáción és meditáción keresztül fejti ki áldásos hatásait. A testünket erősebbé és rugalmasabbá teszi, védi gerincünk egészséges állapotát, és hordozza a testmozgás testi-lelki-mentális pozitív hatásait.

A többi mozgásformával összehasonlítva pedig a jóga kiemelt előnye, hogy segít hatásos és pozitív technikaként elsajátítani az önmegnyugtatást, oldja a szorongást, a feszültséget, mélyíti az önismeretet és a testtudatosságot, valamint fejleszti az érzelemszabályozást.

Minderről részletesebben olvashatsz a jóga érzelmi és mentális jóllétet támogató hatásairól szóló írásomban.

gyermekjoga-2
A gyermekeknek is szükségük van a mozgás nyújtotta stresszoldásra, a jóga pedig számos más előnnyel is jár…

Egy korábbi cikkemben pedig arról is írtam, hogy a gyermekek életében is számos stresszfaktor van, amire talán nem is gondolnánk felnőtt fejjel. A stresszre pedig ők is szorongással, feszültséggel, frusztrációval reagálnak. A testmozgás pedig az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb stresszoldó módszer! A gyermekjóga az életkori fejlődési sajátosságok testi-érzelmi-értelmi aspektusait figyelembe véve, úgy elegyíti a mozgás és a jóga pozitív hatásait, hogy közben ugyanakkora hangsúlyt fektet a gyermekek érzelmi szükségleteinek kielégítésére és az érzelmi nevelésre is.

Működik-e a jóga gyermekkorban?

Mindezeket a jóga által is fejleszthető képességeket és erősíthető pozitív hatásokat – mint többek között az önelfogadás, a stresszkezelés vagy az érzelemszabályozás – mind kívánjuk saját gyermekünknek is. De talán felmerül benned a gondolat: nem túl nehéz a jóga a gyermekek számára? Bevonhatóak ilyen jellegű foglalkozásba?

Természetesen fejlődéslélektanilag bizonyos képességeknek megvan a saját érési idejük. De ahhoz, hogy megjelenhessenek és fejlődhessenek, szükséges az életkornak megfelelő megtapasztalásuk, gyakorlásuk. Ezért a gyermekjóga a gyermekek életkori sajátosságaira reagálva, az azokhoz illeszkedő módszereket beemelve kíséri a gyermekeket.

Minél fiatalabbak, annál fontosabb a játékosság, Óvodás- és kisiskoláskorban a gyermekjóga elmaradhatatlan eszköze ezért a mozgás mellett a mese, a szimbólumok világa, a játék és drámajáték. Kiskamasz- és tinédzserkorban már kevésbé hangsúlyosak ezek az elemek, és a jógafoglalkozások egyre inkább hasonlítanak a felnőttekéhez.

A gyermekjóga fejlesztő hatásai

Ahogyan a módszerekben, úgy a pozitív, fejlesztő hatásaiban is van különbség a felnőttek és gyermekek jógája között.

1. Mozgásfejlesztés, a test és az idegrendszer vonatkozásai:

A gyermekek még ösztönösen érzik a mozgás nyújtotta stresszlevezető lehetőségeket. Óvodáskorban életkori sajátosságnak számít a nagymértékű mozgásigény. Amikor a gyermek mozgásigénye kielégített, a felnőttekkel való kapcsolatában is kiegyensúlyozottabbá válik: könnyebben irányítható, a magatartása javul, jobban tud figyelni. A gyermekjóga segít a fokozott mozgásigényt strukturálni.

gyermekjoga-3

A gyermekjóga célja többek között a mozgásfejlesztés, az idegrendszeri érés támogatása, a gerincvédelem és a testtudatosság kialakítása.

A gyermekek esetében gyakori, hogy vagy ingerszegény, vagy túl sok ingerrel teli a környezet (gondoljunk csak az esti túlóráinkban egyedül játszó vagy tanuló gyermekünkre, vagy a 28-30 fős óvodai csoportokra  vagy osztályokra). A mozgással a kiegyensúlyozatlan ingermennyiség hatásait is korrigáljuk a gyermek idegrendszere szempontjából, a légzés és mozgás egyidejű alkalmazása pedig stimulálja az idegrendszert.

Az idegrendszer fejlődése által hatással van a következő területekre:

 • percepciófejlesztés;
 • verbális fejlesztés;
 • gondolkodási műveletek fejlesztése;
 • memóriafejlesztés;
 • figyelmi funkciók fejlesztése;
 • döntéshozatal fejlesztése;
 • feladatmegoldás.

A testséma, a térérzékelés és a testtudatosság fejlesztése kiemelten megvalósul a jógában, hiszen a testgyakorlatai során nem szokványos, a jobb és bal agyféltekét összehangoló keresztező mozgások, nagymozgások, a vesztibuláris rendszert fejlesztő gurulások, forgások, ugrások és egyensúlygyakorlatok jelentősek.

A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb életmegnyilvánulása.

– Csiki Mariann

A gerincvédelem is kiemelt fontosságú a gyermekjógában, hiszen még ha tudatosan is figyelünk szülőként a digitális kütyühasználat minimalizálására, legkésőbb iskolába kerülve túlzott mennyiségű ülésre kényszerülnek a gyerekek, ami a gerincoszlop problémáihoz vezethet. A gyermekjóga kiváló eszköz a hátizmok erősítésére, a testtartás javítására.

2. Az érzelmi intelligencia fejlesztése és érzelmi nevelés:

A jóga egy élményszerű, érzelmeket megmozgató mozgásforma. A mozgás és az érzelmek kapcsolódnak: az ingereket neurológiai alapon érzelmek kísérik, és az érzelmek is hatnak a testi funkciókra. A mozgás az érzelmi megnyilvánulás, önkifejezés egyik eszköze is – testünk tükrözi érzelmeinket, és vissza is hat azokra.

Miért olyan fontos az érzelmi intelligencia?

Életminőségünk egyik fő meghatározója. Olyan képességek és készségek együttese, melyek nélkül hajlamosabbá válunk a frusztrációra és devianciára. Ezekre a készségekre szükségünk van ahhoz, hogy egészséges személyiségműködéssel elégedettséget hozó életvitelt tudjunk kialakítani a társas kapcsolatok, a munka, a szabadidő, és az önmagunkkal való kapcsolatunk terén is.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése – amely alapjait leghatékonyabban gyermekkorban lehet letenni – a gyermekjógában természetes módon benne van, hiszen az érzelmi intelligenciát fokozó elemek az élmény, a tapasztalat, az azonosulás. Ezek a mese, zene, játék, mozgás, és minőségi együttlét elemeivel valósulnak meg a gyermekjógában.

A mozgáson és a testgyakorlatokon keresztül konkrét pozitív érzelmek megélését biztosítja a gyermekjóga, amely mindig örömteli tevékenység: az izgő-mozgó gyermek egyre tovább képes „figyelmes gólyatartásban” maradni, a szorongó gyermek egyre felszabadultabban engedi el magát egy „bátor oroszlánpózban”.

A jóga során nemcsak lemásolja, utánozza a világot a gyermek, hanem érzelmileg azonosul a szerephez tartozó attitűddel, minőséggel is. A játékos elnevezések egyszerre segítenek a gyerekeknek beleélni magukat a történetbe, és pontosan kivitelezni a testtartásokat. A gyermekjóga során az érzelmeket elmozogjuk, megéljük, átbeszéljük, megerősítjük.

Az érzelmi intelligenciához tartozik többek között, hogy

 • a gyermekek jobban felismerik az érzelmeiket;
 • a tudattalan érzelmeik elérhetőbbé válnak, szükségleteik könnyebben megnyilvánulnak és kifejezhetővé válnak;
 • erősödnek az önkifejezés adaptív, pozitív módjai;
 • ügyesebbé válnak a gyerekek az érzelmeik irányításában, az érzelemszabályozás fejlődik;
 • erősödik az önkontroll, képesek lesznek késleltetni a vágyaikat;
gyermekjoga-4
A gyermekekben megerősödő pozitív érzelmi viszonyulás nemcsak önmaguk és társaik felé nyilvánul meg, hanem a világot is optimistábban, bizakodóbban kezdik szemlélni.
 • erősödik a kitartás;
 • megtapasztalják a fejlődésüket, nő az énhatékonyság érzése, az énerő;
 • erősödik az önelfogadás, az önbizalom, magabiztosabbá válnak;
 • megtanulják elfogadni a kellemes és kellemetlen pillanatokat is;
 • mélyül az önismeret, javul az énkép, megismerik az erősségeiket és a nehézségeiket;
 • erősödik a lelkesedés és a motiválhatóság;
 • mélyül a türelem.

3. Társas készségek és szocializáció fejlesztése:

A gyermekjóga alapvetően csoportos műfaj (vannak ugyan olyan egyéni problémák, melyek mellett nem ajánlott vagy kivitelezhető csoportban). Önmagunkat megtapasztalni egy elfogadó légkörű, jó hangulatú társaságban erősíti az önbecsülésünket.

A gyermekjógában történő együtt mozgás örömet hoz, a fizikai és érzelmi kapcsolódás a történetekben, élménymegosztásokban segít elsajátítani a társas lét felelősségeit és örömeit egyaránt.

Olyan pozitív tulajdonságokat segít kifejleszteni és megerősíteni a gyermekjóga, mint

 • mások érzelmeinek felismerése;
 • empátia és tolerancia;
 • konfliktuskezelés;
 • együttműködés;
 • másokra való odafigyelés;
 • kapcsolatépítés;
 • kommunikációs készség;
 • társaságban való önkifejezés, szereplés.

4. Szorongásoldás, feszültségoldás:

A mozgás – ahogy a cikk elején már taglaltuk – önmagában fantasztikus stresszelvezető módszer. Azoknak a gyerekeknek, akik szavakkal nehezen fejezik ki magukat, vagy érzelmeiket nehezen ismerik fel és értik meg, a mozgás nonverbális lehetőséget nyújt a feszültségtől való megszabadulásra és az énkifejezésre, gyakran anélkül, hogy ez tudatossá válna.

A relaxáció olyan gyakorlat, amit a legtöbb gyermek újra és újra igényel és kér – élvezik, hogy megtanulhatnak egy olyan eszközt, amivel valóban képesek megnyugodni, ellazulni.

gyermekjoga-5

Továbbá a gyermekjógában alkalmazott életkorhoz illeszkedő pedagógiai elemek is biztosítják a szorongásoldást:

 • a játékon keresztül a gyermekek feldolgozzák az átélt, velük történt eseményeket, ingereket;
 • a mozgásos játékok során jelentkező fokozott izgalmi állapot miatt oldódnak a gátlásaik;
 • a mese szimbolikus üzenetet hordoz, ami szintén segít feldolgozni érzelmi élményeket és oldani a feszültséget, frusztrációt;
 • a mese beindítja a fantáziaműködést, kibontakoztatja a kreativitást, felszabadít;
 • a drámajáték elemeivel kimozoghatják magukból a számukra nehéz helyzeteket, és a biztonságossá tett újra átélés segíti a feldolgozást, valamint a megoldáskeresést.

Gyakorlatok az ászanákon kívül

A jóga során alkalmazott önmegnyugtató technikák is gyermekekre lettek átszabva: írtunk már korábban a gyermekeknek szóló légzőgyakorlatokról, a mindfulness gyakorlatokról (itt és itt), illetve a gyermekrelaxációról. Ezek mind segítenek a gyermekek érzelmi és hangulati életének kiegyensúlyozásában. Ezekben a cikkeinkben számos konkrét gyakorlatot találsz!

Hogy néz ki egy gyermekjóga-foglalkozás?

A gyermekjóga-foglalkozás egyik alapelve szerint elengedhetetlen, hogy a gyermeket érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül! A jógaoktató egyfajta pedagógusi szerepben is van, jelenlétével a foglalkozás történésein és keretein túl képviseli a pedagógia és a jóga keresztmetszetét: példamutatást, erkölcsöt, pozitív gondolkodást, elfogadást, nem ártást, kölcsönös szeretetet és tiszteletet, a fejlődés fokozatosságát és önkontrollt.

gyermekjoga-6
A szabadban végzett gyermekjóga-foglalkozás során a friss levegő, a zöld szépsége és a napsütés is feltölti a gyermekeket.

A gyermekek nagyon érzékenyek a környezetük hangulataira – a gyermekjóga során testüket és lelküket tápláló információk beépítésén dolgozunk a feszültségoldáson túl. Ilyen többek között a bizalom, az elfogadás, a türelem, a kedvesség. A gyermekek megtapasztalják, hogy mindenki egyéni ritmusban nyilvánulhat meg és fejlődik.

A foglalkozások általános felépítése:

 1. ráhangolódás
 2. bemelegítés
 3. ászana sorozatok és testgyakorlatok
 4. relaxáció és légzőgyakorlatok
 5. mozgásos játékok vagy társas gyakorlatok
 6. meditációt előkészítő játékok vagy beszélgetés
 7. elköszönés

Az ászanák játékos utánzó gyakorlatokként jelennek meg, amikor is átváltozunk, a bőrébe bújunk különböző állatoknak, növényeknek, tárgyaknak. Ezek felkeltik és fenntartják a gyermekek érdeklődését és figyelmét, megalapozva, hogy a gyermekek intenzíven és örömmel vegyenek részt a közös gyakorlásban. A kisebbeknél a gyakorlás egy mesére épül, a gyerekek pedig aktív szereplőként mozogják végig a történetet. Boldogsághozó élmény számukra megtapasztalni a gyermekjóga hatásait – ne lepődjünk meg, ha otthon is játsszák, mutatják, esetleg megtanítják! Sőt, kapcsolódjunk bátran!

Ebben a videóban egy játékos, online vezetett gyermekjóga foglalkozás gyakorlatsort láthattok Csíki Marianntól, akinél én is tanultam.

Mi is kellünk hozzá

A gyermekjóga egy mozgással, játékkal, képzelettel teli varázslatos fejlesztőeszköz és örömforrás. Azonban teljeskörűen önmagában nem old meg kialakult testi, érzelmi, vagy mentális problémákat. A megelőzést tartja szem előtt, és olyan elsajátítható hozzáállást, módszereket és technikákat kínál a gyermekek számára, melyek bármikor, bárhol alkalmazhatóak, és segít számukra kiegyensúlyozott, testileg-lelkileg egészséges önmaguknak lenni. Ellenállóbbá teszi a gyermekeket a stresszel szemben, segít az érzelmeik kezelésében, megküzdési módokat nyújt krízisek idején.

gyermekjoga-7
Óriási öröm a gyermekeknek (kortól függetlenül), ha kíváncsiak vagyunk azokra a dolgokra, amiket szeretnek, és részt veszünk bennük.

Emlékeztet minket, felnőtteket – legyünk akár szülők vagy pedagógusok – hogy azoknak az alapelveknek, minőségeknek, melyek a gyermekjóga foglalkozásokon kb. 45 percben sűrítetten veszik körbe a gyermekeket, át kell szőniük a gyermekek mindennapjait az egészséges fejlődésükhöz. Emlékeztet minket arra, milyen értékeket szeretnénk gyermekeink számára adni. Hogy tápláljuk a gyermekeinket testileg, lelkileg, szellemileg is odafordulással, szeretettel, tisztelettel – jól.


Felhasznált szakmai tartalom

 • Bittleston, J. (2006): Titkok nélkül – Jóga. Scolar Kiadó.
 • Csíki M. (2007): Gyermekjóga. 3-13 éves korig. Athenaeum 2000 Kiadó.
 • Csíki M. (2017): Jóga a boldog gyerekkorért. Bookline.
 • Davis, M., Eshelman, E. R., McKay, M. (2021): Stresszoldó és relaxációs módszerek. Park Könyvkiadó.
 • Iyengar, B. K. S. (2009): A jóga fája. Filosz Kiadó.

Ha tetszett a cikkünk, oszd meg másokkal is! 😉
Facebook
Email
Nyomtatás
0 0 szavazatok
Cikk értékelése
Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Beépített visszajelzések
Megnézem az összes hozzászólást

Élvezted ezt a cikket? Csatlakozz a Zárt Közösségünkhöz! ❤️

Felépítésében hasonló, ám mégis más, mint a többi közösségi médiafelület. A tőlünk megszokott minőségi tartalmakkal találkozhatsz, amelyek inspirálnak, tanítanak és támogatják a fejlődésedet.

Valósítsd meg önmagad – velünk!

Neked ajánljuk
Hogyan oldható az óvodás gyermek szorongása? – 15 tipp szülőknek
Mit adhat a jóga? – A jóga érzelmi és mentális jóllétet támogató hatásai
Hála gyermekkorban – 6+1 tipp, hogyan alapozhatod meg
Mindfulness gyakorlatok gyerekeknek 2.: „Jól vagyok!” ?
Gyász feldolgozása gyermekeknél – Hogyan segíthetsz?

A felnőttkorba lépve életünk tele lett kötelességekkel és felelősséggel. Neked is eszedbe szokott jutni, milyen jó volt gyereknek lenni? Bár

//
2020. június 3.

Testünk, érzelmeink, mentális folyamataink és állapotunk, tudatunk és tudattalanunk mind-mind összekapcsolódnak és hatnak egymásra. Tudtad, hogy a mozgás pozitív hatással

//
2021. december 16.

Ritkán kap hangsúlyt a gyermekek nevelésében a hála érzése. Pedig megerősítő szülői minta szükséges ahhoz, hogy a gyermek megtanulja igazán

//
2020. szeptember 1.

mindfulness gyakorlatairól úgy tűnik, hogy csak felnőtteknek szólnak – hiszen a legtöbb önállóságot és erős önreflexiót igényel. De saját első gyakorlásaink

//
2021. január 3.

Akármennyire is szeretnénk, nem óvhatjuk meg a gyermekeket a veszteségektől. Ahogy a gyászhoz kötődő szokások egyre jobban kikopnak a társadalmi

//
2020. november 1.
0 0 szavazatok
Cikk értékelése
Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Beépített visszajelzések
Megnézem az összes hozzászólást
0
Te hogy látod? Szólj hozzá a témához!x