fbpx

egészség

A WHO egészségfogalma szerint az egészség a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota, és nem csupán betegség- vagy fogyatékosság-nélküliség.

Egészség fogalma

A klasszikus egészség meghatározások általában azokat a személyeket tekintik egészségesnek, akiknek nincsen semmilyen testi fájdalma, elváltozása vagy lelki problémája. Azonban az egészség nem feltétlen csak ezekből a tényezőkből tevődik össze.

Az egészség nehezen megfogalmazhatónak bizonyul, hiszen definíciója rengeteg változáson ment keresztül az évek során.  Ma a fent is említett WHO definíciót tartjuk a hivatalosnak, viszont sokan másképp gondolkodnak arról, hogy mi is az az egészség.

Például Borbás és munkatársai (2008) a következőképp gondolkodnak az egészségről:  „Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és / vagy a társadalom által elvárt biológiai működése közötti megfelelés. Az egészség megítélése a funkciók működésén (képességek, korlátozottságok), a fájdalom létén, jellegén, és mindennek az egyén általi mentális feldolgozásán (elfogadásán) alapul.”

A WHO egészségfogalma értelmében napjainkban a modern orvoslás bio-pszicho-szociális szemlélete az elfogadott. Eszerint a három rendszer: a szociális, a pszichológiai és az élettani állandó, folyamatos kölcsönhatásban van egymással.

Ez alapján az egészségünket meghatározza, hogy mennyit mozgunk, hogyan étkezünk, mennyire élünk felgyorsult életet, van-e elég időnk pihenésre. Ezek mind egyéni tényezők. Azonban a kultúra és a minket körülvevő emberek is hatással lehetnek az egészségünkre. Fontos például az, hogy mennyire érhető el számunkra egy egészségszolgáltatás, az orvosok, a kórházak, a különböző szűrések.

Láthatjuk tehát, hogy az egészség egy sok tényezős, komplex rendszer összessége.

A mentális egészség fogalma

A WHO szerint mentálisan egészséges ember az, aki önálló életvezetésre képes, elfogadja az élethelyzetéből fakadó különböző szerepeit, olyan munkát végez, amely megfelel a képességeinek, közben örömszerzésre képes, és életét úgy végzi, hogy az megfeleljen más emberekkel együtt a közösségi, társadalmi céloknak.

Az egészség fenntartása

Az egészségünk fenntartásában fontos szerepet játszik az egészségmagatartás. Olyan viselkedéseket sorolhatunk ide, amelyeket az egyén azért visz végbe, hogy az egészségét képes legyen megvédeni, fenntartani vagy kialakítani. Ezeknek a segítségével bizonyos betegségek kialakulásának esélye csökkenthető vagy akár teljesen el is kerülhető. Ezek a viselkedések végbe mehetnek tudatosan, de akár tudattalanul is.

Ezekkel áll szemben például a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, amelyekkel az egészségünket károsítjuk. Ezeket nevezzük egészségrizikó viselkedéseknek.

Felhasznált szakirodalom

« Vissza a Lexikonhoz