fbpx

szeretet

A szeretet különböző érzelmeket, állapotokat, magatartásformát jelölhet, amelyek irányulhatnak személyekre (pl. „szeretem a páromat”) vagy tárgyakra (pl. „szeretem a bolognai spagettit”).

Szeretet fogalma

Jelenthet erős kötődést jelölő érzelmet és személyes vonzódást is. Erényt is mutathat, ami az emberi kedvességet, együttérzést és vonzódást tükrözi. Megnyilvánulhat kegyelmes és könyörületes cselekedetekben, amelyek irányulhatnak más emberekre, önmagunkra vagy állatokra.

Az igazi szeretetnek nevezzük azt, amikor egy másik ember kedélyállapotát helyezzük a sajátunk kielégítése elé.

Szerelem

A szerelem a szeretet egyik megnyilvánulási formája. Mély és erős társas érzelem, amely által szorosan kötődünk egy másik személyhez.

A szerelem kifejezést eredetileg olyan esetekben használták, amikor egy idősebb férfi a fiatalabbat tanítja kulturális, filozófiai és szexuális szempontból. A szó jelentése azonban jelentősen megváltozott napjainkra, így a kifejezést nem csak a beteljesült, de a nem viszonzott és a be nem teljesedett szerelemre is használjuk.

A szerelem fogalmát a különböző kultúrákban eltérő módokon határozzák meg, hiszen a különböző társadalmi közegek máshogyan gondolkodnak a érzelmekről és azok kifejezési módjairól.

Az öt szeretetnyelv

A szeretetnyelvek fogalmát Gary Chapman alkotta meg 1992-ben. Chapman szerint a szeretetnyelv az a mód, ahogy egy adott ember kifejezi és megéli a szeretetet.

Az öt szeretetnyelv a következő:

  • Elismerő szavak
  • Minőségi idő
  • Ajándékozás
  • Szívességek
  • Testi érintés

Ezek közül mindannyiunknak van egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelve, amelyek mélyebben hatnak ránk, mint a többi.

Felhasznált szakirodalom

  • Chapman Gary (2018). Egymásra hangolva. Az öt szeretetnyelv. Harmat Kiadó. Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz