fbpx

kooperáció

A kooperáció, vagyis az együttműködés a szociális életünk elengedhetetlen működésmódja.

Kooperáció fogalma

A proszociális viselkedés megnyilvánulásának egyik formája. Kooperáció alatt azt értjük, amikor két vagy több személy egy minden résztvevő javát szolgáló közös célon dolgozik. Az együttműködés lehetővé teszi az egyén számára, hogy előnyösebb pozícióba kerüljön, hogy sikeresebb legyen.

A csoportok erőssége többek között abban rejlik az egyének sokaságával szemben, hogy a csoportokban a csoporttagok együttműködnek.

Ebből kifolyólag teljesítményük magasabb, sikeresebb és hatékonyabb. Az együttműködés  lehetővé teszi a csoport céljainak elérését.

A társas értékorientáció szerepe a kooperációban

A társas értékorientáció nagy hatással van arra, hogy a személyek hogyan cselekszenek a társas dilemmákban. A jelenség három formáját különíthetjük el.

  • Individualista társas értékorientáció: az ezzel rendelkező személyek leginkább saját érdekeiket, nyereségeiket tartják szem előtt, ezeknek a maximalizálására törekszenek, tekintet nélkül arra, hogy ebből másoknak mekkora nyeresége származik.
  • Versengő társas értékorientáció: ebben az esetben a személyek abból a motivációból cselekszenek, hogy másokhoz viszonyítva a lehető legnagyobb nyereségük legyen egy-egy szituációban.
  • Proszociális társas értékorientáció: ennek birtokában a személyek a csoport egészének jutalmát vagy eredményét igyekszenek maximalizálni, törekedve az egyenlőségre.

Az emberek hajlamosabbak az együttműködésre akkor, ha egy közösség tagjának érzik magukat, és nagyobb valószínűséggel helyezik a csoport céljait és érdekeit sajátjaik elé.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Smith, E. R., Mackie, D. M., Claypool, H. M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz