fbpx

fejlődéslélektan

A fejlődéslélektan modern képviselőinek érdeklődése a gyermek fejlődésére összpontosul; a testi és a lelki változások azon sorozatára, amelyen a gyerekek életkoruk előrehaladtával keresztülmennek – fogantatásuktól életük végéig.

Fejlődéslélektan fogalma, célja

A fejlődéslélektan tudományának célja a fejlődés folyamatának érthetővé, előrejelezhetővé és alakíthatóvá tétele.

A fejlődéslélektan központi kérdései

 1. Folyamatosság
  Fokozatos változás jellemzi-e a fejlődést, vagy inkább gyors változások időszakai és új gondolkodás- meg viselkedésmódok hirtelen felbukkanásai tarkítják?
 2. A fejlődés forrásai
  Mennyivel járul hozzá a genetikai örökség, és mennyivel járul hozzá a környezet a fejlődés folyamatához?
 3. Egyéni különbségek
  Nincs két teljesen egyforma emberi lény. Hogyan tesznek szert az emberek azokra az állandó jellemvonásokra, amelyek megkülönböztetik őket az összes többi embertől?

Felhasznált szakirodalom

 • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Kollár K., Szabó É. (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz