fbpx

párkapcsolat

Az emberi (pár)kapcsolat kölcsönös elkötelezettség adott egyének között, melynek célja az egymásra való pozitív hatás, egymás segítése, támogatása.

Párkapcsolat fogalma

Az emberek társas lények. Evolúciós ösztönök hatására törekszünk partneri kapcsolatok kialakítására. Ezen kapcsolatok célja, hogy mind fizikailag, mind érzelmileg biztonságban érezzünk magunkat.

Érzelemteli kapcsolatok kialakításának képessége

Az egészséges emberek képesek szoros és kielégítő kapcsolatok létrehozására másokkal. Ehhez szükséges a mások érzéseire való fogékonyság, a túlzott igények elhagyása és saját szükségleteink figyelembevétele.

A behaviorista elméletek követői szerint a személyek közötti kapcsolatok éppúgy megerősítés termékeként létrejövő tanulás eredményének tekinthetők, mint az összes többi, nem genetikusan adott viselkedésforma. Ha valaki azt tapasztalja, hogy szükségleteit egy másik személy megfelelően kielégíti, törekvéseit segíti, viselkedését jutalmazza, akkor várhatóan pozitív érzések fognak kialakulni benne iránta.

A kora gyermekkorban elszenvedett frusztrációk, a nemi identitás kialakulását övező, testi megjelenés tudattalanba merült komplexusok a felnőtt élet számos kapcsolatának indítóokai, anélkül, hogy a személyek tudatában lennének, ezen motivációiknak.

A szenvedélyes szerelmek, esztelen gyűlölködések, konfliktusos egymást emésztő kapcsolatok rendszerint azonban a tudat mélyvilágában gyökereznek.

Szerelem

Az egyik legtöbbet emlegetett és legnagyobb érzelmi kielégülést hozható kapcsolat a szerelem.  Egyes kutatások szerint a stabil párkapcsolatra való képességünk már gyermekkorunk pár évében megalapozódik, attól függően, hogy igényeink akkoriban milyen mértékben és minőségben voltak kielégítve.

A szerelem kialakulása komplex és nehezen meghatározható folyamat, amelyet olyan tényezők segítenek elő, mint a fizikai vonzalom, a státusz, a közös érdeklődés, szexuális vonzalom.

A beteljesült szerelem magában hordozza a magas intimitást, szenvedélyt és az egymás iránti elköteleződést.

Intimitás

Sokan tévesen úgy gondolják az intimitás a testi szerelem kifejezőeszköze, de annál jóval több, egyfajta lelki meghittség, bizalmasság a párkapcsolatban. A közelséget és az érzelmek kölcsönösségét képviseli.

Az intimitás megéléséhez szükséges egy magasabb szintű lelki kitárulkozás, a mások közelebb engedése,

melyet sok ember korábbi negatív tapasztalataik miatt inkább tudatosan, vagy tudattalanul elkerül, saját maguk sérülékenységének elkerülése miatt.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C. Hilgard,E. (2005). Pszichológia.  Osiris Kiadó, Budapest.
  • Farkas Zoltán (2012a): Az emberi és a társadalmi viszonyok. Társadalomkutatás 30(4), 324-342.
« Vissza a Lexikonhoz