fbpx

énkép

Az énkép a személy önmagáról kialakított mentális képe, a személyiségvonásoknak azon összessége, amelyeket az egyén önmagának tulajdonít.

Énkép fogalma

Az énkép két aspektusát különíthetjük el, az aktuális és az ideális énképet:

  • Az aktuális énkép azt jelenti, ahogy önmagunkra tekintünk a jelenben, tapasztalatainkat alapul véve.
  • Az ideális énképünket pedig a vágyott tulajdonságaink alkotják, vagyis amilyenek lenni szeretnénk. Az énideál a számunkra eszményített értékekkel való azonosulást jelképezi.

Minél közelebb áll egymáshoz az aktuális és az ideális énképünk, annál jobban érezzük magunkat (~ pozitív énkép).

Az énképünk több tényező függvénye: hat rá az önbizalom, az önértékelés és az önbecsülés szintje is.

Benned is él tehát egy önmagadról kialakított belső kép, mely a „testérzéseidet”, tapasztalataidat, érzelmeidet, elvont gondolati ítéleteidet stb. foglalja magába – ezt nevezzük énképnek.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz