fbpx

empátia

Az empátia mások érzelmi élményeiben való osztozás.

Empátia fogalma

Carl Rogers (1986) a humanisztikus szemlélet alapján feltételezi, hogy megfelelő légkört teremtve, a személyek hozzásegíthetők ahhoz, hogy személyiségük optimális irányba fejlődjön. A terápiás tapasztalatokból indult ki, és úgy találta, három viselkedési alapelv fogalmazható meg: a hitelesség, az elfogadás és az empátia.  Az empátia mások érzelmi élményeiben való osztozás. Sokan osztják azt a véleményt, hogy az empátia nélkülözhetetlen alapot szolgáltat a proszociális viselkedéshez. A másik fél helyzetének átélése segíti az elfogadást.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Rogers, C. (1986): A tanulás szabadsága a 80-as években. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.
« Vissza a Lexikonhoz