fbpx

fejlődés

A fejlődés fogalma alatt általában olyan folyamatot értünk, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár.

Fejlődés fogalma

Azok a változások, melyek az egyedfejlődés (ontogenezis) során bekövetkeznek, egyszerre tükrözik emberi fajunk jellegzetességeit és a fejlődő egyén egyedi vonásait.

Magát a folyamatot egyaránt befolyásolják biológiai és társas-társadalmi hatóerők. Az emberi fejlődés csak társas-társadalmi környezetben képzelhető el. Az öröklődés nyújtotta alapok a többi ember segítségével formálódnak egyedi emberi vonásokká.

A fejlődés egyaránt érinti a testi, a kognitív (a megismeréssel kapcsolatos), az érzelmi és a társas folyamatokat. Ezek a területek az életút során nem egyszerre fejlődnek: vannak, melyek gyorsabban, míg mások lassabban érnek magasabb szintre. A fejlődést jellemző változások alapja az érés: egy genetikai program által irányított folyamat, a környezeti hatásoktól viszonylag független testi és pszichés változások sorozata.

A fejlődés folyamatának érthetővé, előrejelezhetővé és alakíthatóvá tétele a fejlődéslélektan tudományának a célja.

Felhasznált szakirodalom

  • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz