fbpx

önbizalom

Az önbizalom a személy azon belső megélése, hogy mennyire bízik saját fizikai, emberi és szakmai erejében, kompetenciájában, erőforrásaiban. Ezek azok a képességek, amelyek lehetővé teszik a mindennapi tevékenységek elvégzésében, sikerek elérésében.

Önbizalom fogalma

Az önbizalom a jövőbe mutató, kognitív, illetve affektív jegyeket, valamint viselkedéses elemeket is hordozó jellemzőnk.

Az önbizalom nem állandó vonás. Érdemes egy adott helyzetben tekinteni rá, az elvárások és az erőforrások összevetése alapján. Ha érett az önbizalmad, akkor teljes szabadságban, terhek nélkül élsz:

„Bízom önmagamban és a jövőmben?” „Bízom abban a személyben, akivé válni szeretnék?” „Hibáim valójában nem is hibák, inkább visszajelzések, tanulságok, iránymutatások?”

A magabiztosság az önbizalomra épül; az önbizalom pedig az önértékelés és az önbecsülés függvénye.

Az énkép

Az énkép két aspektusát különíthetjük el, az aktuális és az ideális énképet:

  • Az aktuális énkép azt jelenti, ahogy önmagunkra tekintünk a jelenben, tapasztalatainkat alapul véve.
  • Az ideális énképünket pedig a vágyott tulajdonságaink alkotják, vagyis amilyenek lenni szeretnénk. Az énideál a számunkra eszményített értékekkel való azonosulást jelképezi.

Minél közelebb áll egymáshoz az aktuális és az ideális énképünk, annál jobban érezzük magunkat.

Benned is él tehát egy önmagadról kialakított belső kép, mely a „testérzéseidet”, tapasztalataidat, érzelmeidet, elvont gondolati ítéleteidet stb. foglalja magába – ezt nevezzük énképnek.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz