fbpx

érzelemszabályozás

Az érzelemszabályozás az, ahogyan az emberek megküzdenek saját érzelmi állapotukkal, ahogyan reagálnak rájuk és az azokat kiváltó helyzetekre.

Érzelemszabályozás fogalma

Az érzelemszabályozás a pozitív pszichológia egyik jelentős fogalma, az érzelmi élmények hatékony és egészséges kezelésének és formálásának folyamata.

Fejlődésünk során az eszközök széles tárházát sajátítjuk el, amivel képesek vagyunk az érzelmi állapotainkat szabályozni. Ezekkel a stratégiákkal és készségekkel megérthetjük, elfogadhatjuk, majd szabályozhatjuk az érzelmeinket, ezáltal javíthatjuk az általános jóllétünket és a mentális egészségünket.

Az érzelemszabályozás jelentősége

Ez a képességünk gyermekkorban, a szülőkkel és másokkal való érintkezések nyomán fejlődik ki. Kutatások azt mutatják, hogy a gyermekek már hároméves korban is képesek módosítani az érzelmek kifejezésén, amennyiben az nem egyezik meg a felnőttek elvárásaival.

A pozitív pszichológiai kutatások, például Barbara Fredrickson munkái a pozitív érzelmek elméletéről azt mutatják, hogy hatékony érzelemreguláció, azaz az érzelmek eszközként való felhasználása nemcsak a mentális egészséget javítja. Olyan hosszú távú előnyöket is hoz, mint például az ellenálló képesség növelése, a jobb fizikai egészség és az élettel való elégedettség magasabb foka.

Az érzelemszabályozás összetevői

  • Érzelmi tudatosság: Az érzelmek megértése és felismerése az első lépés a szabályozásban. Ez az öntudatosság lehetővé teszi, hogy azonosítsuk az érzelmeink forrását és a hatásukat gondolatainkra, viselkedésünkre.
  • Elfogadás: A pozitív pszichológia hangsúlyozza az összes érzelem őszinte elfogadásának fontosságát – beleértve a negatív, nehéz érzéseket is. Ez az ítéletmentes hozzáállás az önmagunkkal szembeni együttérzésünket és a rugalmas ellenállóképességünket (rezilienciánkat) támogatja.
  • Kognitív átkeretezés: Az átstrukturálás során a helyzeteket optimistább megvilágításba helyezzük és a személyes fejlődésünk szemszögéből értelmezzük. Ezáltal még a kihívást jelentő körülmények között is, mint amilyenek az intenzív érzelmek, megőrizhetjük a pozitív szemléletünket.
  • Tudatos jelenlét és meditáció: A tudatosság gyakorlása segít jelen lenni és nem reagálni az érzelmeinkre, csökkentve ezzel a reaktivitást és fokozva az érzelmi stabilitást.
  • Társas támogatás: A pozitív kapcsolatok kiépítése és fenntartása az érzelemszabályozás egyik sarokköve, amely erős támogatást nyújt az érzelmi kihívásokkal való megbirkózáshoz.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005). Pszichológia. Osiris.
  • Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226.
  • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
  • Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2007). Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths. Sage Publications.
  • Southam-Gerow, M. A., & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding: Implications for child psychopathology and therapy. Clinical Psychology Review, 22, 2, 189-222.
« Vissza a Lexikonhoz