fbpx

önkontroll

Az önkontroll, önuralom vagy önfegyelem az egyén azon képessége, hogy alárendelje az impulzusait, érzelmeit és viselkedését a hosszú távú céljai elérése érdekében.

Önkontroll fogalma

Az önkontroll tartalmazza az ösztönök kezelését, az azonnali kielégítés elhalasztását és olyan döntések meghozatalát, amelyek az általános jóllétet szolgálják. Gyakorlatilag az önkontroll választ el minket, modern embereket az őseinktől és az állatok világától.

Az önkontroll három alappillére: az engedelmesség, a kitartás és az akaraterő.

Az azonnali kísértések ellenállásától a hosszú távú célok eléréséig az önszabályozás az életünk különböző területeire gyakorol hatást.

Az önkontroll mögött álló folyamatok

Az önszabályozás olyan kognitív folyamatokon alapul, mint például a figyelem, munkamemória és gátlás. Az automatikus válaszok felülbírálásának és szándékos döntéshozatalnak a képessége kulcsfontosságú az eredményes önszabályozásban.

Az önszabályozás erő-modellje szerint az önszabályozás egy véges erőforrás, ami idővel kimerül és feltöltést igényel. A modell az automatikus, ösztönös folyamatokat az irányított, megfontolt folyamatokkal szembeni küzdelemként írja le, hangsúlyozva ezek rendszerek állandó kölcsönhatását az önszabályozásban.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Hofmann, W., Schmeichel, B. J., & Baddeley, A. D. (2012). Executive functions and self-regulation. Trends in Cognitive Sciences, 16(3), 174-180.
  • Self-control, Psychology Today.
  • Vargha, B., & Kiss, E. C. (2017). Az önszabályozás Erő-Modellje. Mentálhigiéné És Pszichoszomatika, 18(3), 203–229.
« Vissza a Lexikonhoz