fbpx

érzelmi intelligencia

Érzelmi intelligencia fogalma

Több modell született a fogalom leírására, képességalapú és kevert modellek. A kevert modellek személyiségjegyek, tulajdonságok egy bizonyos csoportját érti az érzelmi intelligencia (EQ) fogalma alatt, amelyeknek bejósló ereje lehet a mindennapi és szakmai sikerességben.

Képességalapú modell Mayer és Salovey négyágú modellje, mely szerint az érzelmi intelligencia összetevői:

 1. az érzelmek pontos észlelésének és értékelésének képessége;
 2. az érzelmek mentális folyamatokban való felhasználásának, és érzelmek megkülönböztetésének képessége más érzelmektől, érzetektől, gondolatoktól;
 3. az érzelmek megértésének, az érzelmekről való gondolkodásnak képessége;
 4. az érzelmek kezelésének és szabályozásának képessége.

A kevert modellek közül Bar-On elméletében az érzelmi intelligenciának 15 képességét különbözteti meg, 5 csoportba sorolva őket. Ezek:

 1. intraperszonális készségek: önbecsülés, érzelmi éntudatosság, asszertivitás, önmegvalósítás és függetlenség;
 2. interperszonális készségek: empátia, társas felelősség, személyközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása;
 3. alkalmazkodóképesség: problémamegoldás, realitásérzék és rugalmasság;
 4. stresszkezelés: stressztolerancia és impulzuskontroll;
 5. általános hangulat: boldogság és optimizmus.

(Mayer, 2003)

Goleman a készségek öt területét határozza meg az érzelmi intelligencián belül, melyek közül az első három önmagunkkal kapcsolatos, a másik kettő pedig társas készség:

 1. érzelmi tudatosság, saját érzelmeink felismerése és az érzelmek okainak megértése;
 2. az érzelmek kezelése, az érzelmek pozitív irányú módosítása;
 3. az érzelmek produktív kiaknázása, önmotiválás;
 4. mások érzelmeinek felismerése, empátia;
 5. kapcsolatkezelés, kapcsolatok kialakítása és fenntartása.

(Goleman, 1997)

Felhasznált szakirodalom

 • Goleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest.
 • Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. (1999): Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, (4), 267-298. doi: 10.1016/S0160-2896(99)00016-1
 • Mayer, J. D., Salovey, P. (1997): What is emotional intelligence? In: Salovey, P., Sluyter, D. (szerk.): Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators. Basic Books, New York. 3–31.
 • Mayer, J. D. (2003): Útmutató az érzelmi intelligenciához. In: Ciarrochi, J., Forgas, J. P., Mayer, J. D. (szerk.): Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, Budapest. 23-49.
« Vissza a Lexikonhoz