fbpx

fantázia

A fantázia más szóval képzelőerő, amely az értelem működéséhez kötődik. Az elme a múlt tapasztalataiból merítkezve, annak egyes részleteinek felhasználásával, vagy módosításával egy új képi reprezentációt hoz létre az agyban, amely különböző érzésekkel, érzelmekkel, és gondolatokkal társulhat.

Fantázia fogalma

A terapeuták szívesen élnek az elmének ezzel a képességével, hiszen a létrejött fantáziaképek az egyén belső tartalmaiból állnak össze. Saját benyomásait, értékítéleteit, konfliktusait, félelmeit hordozzák, és a terápia során információértékkel bírnak.

Egyes terápiás módszerekkel, mint pl. az imaginációval, amely egy mentális szimuláció, a képzelet által újraírhatók a traumatikus élmények.

Ezáltal a kliens számára kontrollálhatóbbá, elviselhetőbbé válnak. A képzelet segíti a múlt negatív élményeivel való belső megküzdést.

Felhasznált szakirodalom

  • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
  •  Doidge, N. (2018): A változó agy. Park Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz