fbpx

kreativitás

Kreativitásról akkor beszélünk, amikor egy alkotási folyamat terméke eredeti, értékes, hasznos, társadalmilag elismert.

Kreativitás fogalma

A kreativitás szót többféle értelemben használhatjuk. Van, amikor az alkotói folyamatot értjük alatta, van, hogy az alkotó személyiség tulajdonságát (pl.: tehetséges személyek esetén), máskor pedig az alkotás eredményét emeljük ki.

A kreativitás eredeti, újszerű dolgok, tárgyak, gondolatok létrehozásában nyilvánul meg.

Ezenkívül az egyéni látásmód, a problémákhoz való hozzáállás szokatlan megoldásának képességét is magába foglalja.

A kreativitás jellemzői

Legfontosabb jellemzői a divergens gondolkodás, a problémaérzékenység, a gondolkodás originalitása – eredetisége, valamint a fejlett fantázia, a jó elaborációs készség.

A kreatív személyek újszerű és kiemelkedő gondolatokkal, alkotásokkal, eredményekkel járulnak hozzá világunk színességéhez, mind a tudományokban, mind  a művészeti ágak egyes területein.

Az alkotói képesség szinte bármely területen megnyilvánulhat, nem csak művészetekben vagy a tudományban.

A kreatív folyamat szakaszai

  1. probléma felmerülése
  2. inkubáció, lappangás: tudattalan információfelvétel és -feldolgozás
  3. illumináció: megvilágosodás
  4. elaboráció: az eredmény kidolgozása, alkotás

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz