fbpx

A példaképek pszichológiája – Ezt árulja el rólad a példaképed!

Átlagos olvasási idő: 7 perc

A példaképek ősidők óta jelentős szerepet játszanak az emberek életében. Bizonyára mindannyian ismerünk legalább egy olyan személyt, aki hatással van ránk, aki a jó irányba terelget bennünket, akire hasonlítani szeretnénk. Amellett, hogy a példaképek motiválnak, inspirálnak bennünket a céljaink elérésben, erőt és reményt is adhatnak a nehéz helyzetekben. Azt érezhetjük: azokat az értékeket, amelyeket ők képviselnek, szükséges lenne beépíteni a saját életünkbe, személyiségünkbe. De mi alapján döntünk egy-egy példakép mellett, és hogyan válhatunk mi magunk ilyen nagyrabecsült személlyé? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ jelen cikkünkben. Bartalis Zsófia írása.

Egy tipikus példakép viszonyítási alapként szolgálhat önmagunkhoz, hiszen ő már elért, teljesített valami számunkra fontosat – így hát nem csoda, hogy a saját identitásunkhoz kapcsolódik. Példakép pedig bárki lehet: a személyes ismerőseinktől (úgy mint a szülőktől, barátoktól) kezdve a hírességeken (színészeken, írókon, sportolókon…) át a könyv- vagy filmbeli hősökig (még Micimackóig is), a végtelenségig terjed a lista.

A példaképek pozitív hatásai

Ha példaképet állítunk magunk elé, annak számtalan jótékony foganatja lehet a mindennapjainkra nézve: többek között növeli az önbizalmunkat, (láthatatlan) segítőnkké válik a célkitűzésekben, továbbá az azonosuláson keresztül elősegíti az önismeretünket, a személységünk fejlődését. Egy tipikus példakép pozitív életszemléletet, kulturális értékeket közvetít, és hozzájárulhat az önmegvalósításunkhoz is azáltal, hogy ihletet meríthetünk belőle. Mintát biztosít számunkra az általunk választott életúthoz és a közben felbukkanó akadályok leküzdéséhez.

Mint már említettem, a példaképek motivációs bázisként is szolgálhatnak a céljaink eléréséhez, legyen szó akár karrierrel kapcsolatos tervekről, akár életmódbeli elképzelésekről, például étkezésről vagy adakozásról. Morgenroth, Ryan és Peters 2015-ben kifejlesztették a példakép motivációs elméletét (Motivational Theory of Role Modeling), melyet az alábbi ábra szemléltet:

A példakép motivációs elmélete (The Motivational Theory of Role Modeling)
A példakép motivációs elmélete Morgenroth és munkatársai (2015) nyomán.

Saját magunk és a példaképünk jellegzetességei hozzájárulnak ahhoz, ahogy a nagyrabecsült személyre tekintünk. Ezen sajátságok közé tartoznak a hasonlóságaink, a példakép sikere, valamint az a meggyőződésünk, miszerint a képességek rögzültek, adottak vagy megváltoztathatóak.

Továbbá 3 tulajdonság kulcsfontosságú a példaképünkkel kapcsolatban: mennyire testesíti meg a célt, mennyire elérhető és vonzó a személy. Ezek meghatározzák a példaképpel kapcsolatos folyamatokat, közöttük a behelyettesítő tanulást (olyan tanulási mód, amely közvetett forrásokból származik, például megfigyelésből) és az azonosulást is. Ily módon a példaképek befolyásolják azt, ahogy a céljainkra, a hozzájuk rendelt elvárásokra és az értékeinkre tekintünk – ezek pedig együtt gyakorolnak hatást új célok kitűzésére és az eddigi célok megerősítésére, a motivációnkra.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy miért fontosak a hősök és a példaképek a gyermekek számára, szívből ajánlom a Hintalovon Alapítvány podcastsorozatának a témában készült beszélgetését Stáhly Kata pszichológussal és Szeder Katával, az Alapítvány kommunikációs munkatársával.

Fiktív példaképek

Egy könyv-, mese- vagy filmbeli karakter ugyanúgy betöltheti a példakép szerepét az életünkben, mint ahogy egy rokonunk. Ez inkább a gyermekekre jellemző, de mi, felnőttek is tudunk kapcsolódni a kitalált hős hozzáálláshoz, szemléletmódjához, tulajdonságaihoz, miközben megküzd a nehézségekkel és felfedezi a világot. Mivel a fiktív példaképek állandóak – bármikor vissza lehet térni hozzájuk és az élethelyzetükhöz, így akár nagyobb biztonságot is nyújthatnak nekünk, mint egy valódi személy. Egy szó, mint száz: szükségünk van szuperhősökre!

Ha szükséged van egy kis plusz énhatékonyságra…

A különböző helyzeti tényezők, beleértve a példaképeket is, jelentősen befolyásolják az énhatékonyságot. Az önmagunk hatékonyságába vetett hit motivációs tényezőként szolgál, ami hatást gyakorol az érzelmeinkre, a megismerési folyamatainkra, a képességeink használatára stb. Az énhatékonyságot meghatározzák a feladattal kapcsolatos információk, a teljesítményünkkel kapcsolatos meggyőződéseink és a készségeink – valamint a példaképek is (BarNir, Watson és Hutchins, 2011).

A példaképek segíthetnek bennünket a képességeink fejlesztésében azáltal, hogy esetenként biztosítják a szükséges tudás és támogatás megszerzését, ami pozitív irányba terelheti az énhatékonyságba vetett hitünket. Ha közelünkben lévő, mondjuk munkahelyi példaképet választunk, akkor lehetőségünk adódik nyomon követni a sikereit és a kudarcait, tanulhatunk tőle; közvetlenül erősítheti bennünk azt az érzést, hogy mi magunk is meg tudunk birkózni a kihívásokkal.

Mi alapján döntünk egy-egy példakép mellett?

Különböző életkorokban, életszakaszokban más-más jellegű példaképek kapnak hangsúlyt. A kisebb gyermekek általános iskolás kortól kezdve fokozottan ki vannak téve a környezeti hatásoknak, a társas nyomásnak, így ők gyakran ementén választanak példaképet maguknak. Ezzel szemben, körülbelül a húszas éveinktől kezdődően egyre fontosabbá válik az is, hogy a példaképünk mit tett le eddig az asztalra, milyen mérföldköveket ért el az életben, és hogy mekkora munka van emögött.

A példaképek pszichológiája - Társas kapcsolatok

A társas kapcsolatok is befolyásolják a példaképválasztást.

Továbbá, ahogy arról már szó volt, legtöbbször olyan példakép mellett döntünk, akinek azonosulunk a személyiségével, az élethelyzetével, a céljaival; aki az „ideális én”-t, azaz a vágyott tulajdonságainkat szimbolizálja.

Mit árul el rólad a példaképed?

Általános jelenség, hogy szeretnénk olyanná válni, mint amilyen a nagyra tartott személy – és a jó hír, hogy ennek egy része már megvan bennünk, ugyanis mindig olyan archetípust [képi sémát, amely közös motívum a különböző társadalmak szemében, és amely Jung (2022) szerint a kollektív tudattalanból származik] választunk, amilyennel már találkoztunk valamilyen formában, és ezért vonzó a számunkra.

Például ha egyszer sikerült a társaság középpontjába kerülnöd, és egy olyan személyre nézel fel, akire mindig odafigyelnek az emberek, akit csodálnak, akkor lehetséges, hogy vágysz a példaképed ilyetén tulajdonságára. Ez a tudás pedig segíthet a céljaid kitűzésében.

A fenti példát nyomon követve tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:

A példaképem mely tulajdonságát becsülöm nagyra a leginkább? – Én vágyom erre a tulajdonságra? – Volt már olyan helyzet, amikor megnyilvánult ez a tulajdonságom? – Ennek a gondolata milyen testi érzeteket kelt bennem (fej, mellkas, has stb. tájékon)? – Hogyan tudnám elsajátítani ezt a tulajdonságot? Milyen lépést tehetek meg elsőként?

Így válassz tudatosan példaképet!

Sarkalatos pont, hogy lehetőleg ne csak egy tényező (például szakmai siker) alapján foglaljunk állást egy-egy példaképjelölt mellett. Hiszen megeshet, hogy valaki rendkívül eredményes a sport területén, viszont a miénkkel ellentétes értékeket képvisel a családi életben.

Mielőtt döntenél a példaképed mellett, érdemes utánaolvasni, megtudakolni, hogy a számodra fontos témakörökben milyen nézőpontot hangoztat – és elgondolkodni azon, hogy te mennyire vagy nyitott az adott kérdésben, hogy így is nagyra tudnád-e tartani az illetőt.

Ennek ellenére nem érdemes mindenben a példaképet követni, ugyanis az azt jelentené, hogy feladjuk a saját döntéseinket: más kezébe helyeznénk át a kontrollt, a példaképünkre vetítenénk ki a saját bizonytalanságunkat, esetleg az önértékelési problémánkat.

Hogyan válhatunk mi magunk példaképpé?

Megkérdeztük Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeutát, klinikai szakpszichológust a témában megfogalmazott gondolatairól, aki bizonyára szintén sokunk számára szolgál példaképül. Lássuk is a válaszokat:

1. Ön szerint milyen személyiségjellemzők szükségesek ahhoz, hogy valaki példaképpé váljon?

A hitelesség, a lelkesedés a példa tárgyát képező tevékenység vagy érték iránt; az összhang avagy harmónia a közvetített érték és a saját életstílus között („bort prédikál és bort is iszik”); egyféle stabilitás, állandóság, kiszámíthatóság és következetesség.

2. Vajon a környezet is meghatározza, hogy kiből lehet példakép? Ön mit gondol erről?

Azt hiszem, valaki nem abszolút értékben példakép, hanem valamely tevékenységben vagy érték közvetítésében válik azzá kiválósága és / vagy állhatatossága folytán.

Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus

Kozma-Vízkeleti Dániel

Pont egy csapdának vélem, ha egy kiváló sportolót mondjuk a filmbéli ízlésében is követni kívánunk, vagy olyan dezodort szeretnénk, amilyet a Szuperceleb használ – noha a reklámok pont ezen heurisztika nyomán akarják ránk sózni a termékeket. Logikai baki, hogy nekem ugyanaz az autó lesz tökéletes, amit egy teljesen más családmodellben élő, teljesen más életstílusú kiválóság használ.

Az értékek és a követendőnek tekintett tevékenységek pedig kultúrafüggők.

Dugovics Tituszt ma lúzernek tartanánk, a lánglelkű romantikus költőket megmosolyogtató balekoknak…

3. A véleménye szerint egy személynek lehet önmaga a példaképe, például a jövőbeli énje?

Én ezt különválasztanám. A jövőbeli énünk, azaz az ideális énünk, vágyott állapotunk elképzelt, nem pedig látható, megismerhető példa. Példaképül szerencsésebb, ha kívülről választunk: felmenőink, eleink vagy kortársaink közül.

Példaképek, akikre felnézünk

Nekünk, a Megoldásközpont-csapat tagjainak is megvannak a saját példaképeink, akik motiválnak bennünket, akik utat mutatnak a szívügyünk felé. Íme néhány példa:

Személyes ismerősök

Dorottya az édesanyjára néz fel. Elmondása szerint a jövőben pontosan olyan szülővé tervez válni, mint amilyen megadatott neki. Hasonlítani szeretne az édesanyjára a türelmében, az érdeklődésében, a humorában, továbbá abban, hogy sok kérdésben felnőttként kezelte a gyermekeit – jó értelemben.

Dóri életében a keresztanyukája az a személy, aki igazi mintaként szolgál a számára. Mindig mellette áll az élet fontos pillanataiban; támogatja és bátorítja a nehéz, kihívásteli helyzetek idején. Dórit az ő példája tanította meg arra, hogy

az egyik legértékesebb tapasztalás, amit másoknak adhatunk, az a feltétel nélküli elfogadás és az empatikus odafordulás.

Keresztanyukája kitartása és pozitív életszemlélete minden nap inspirálja, és arra ösztönzi, hogy ő is kövesse az általa képviselt értékeket.

Eszti a legjobb barátnőire tekint példaképekként. Közel 20 éves barátság fűzi hozzájuk, úgyhogy rengeteg mindent megéltek már együtt: szakítást, házasságot, gyerekvállalást, külföldre- vagy épp hazaköltözést, útkeresést, sikereket és tragédiákat egyaránt. Inspiráló a számára, hogy minden nehézség ellenére látja, ahogy egymás után érik el és valósítják meg az álmaikat, a céljaikat; arra pedig kifejezetten büszke, hogy tudják támogatni egymást „ezen az életnek nevezett kalandos úton”, annak ellenére, hogy sokszor nagyon más élethelyzetben vannak, fizikailag távol egymástól.

Hírességek

Rebi egyik példaképe David Attenborough, mert számos mérföldkövet jelentő munkásságával és az elkötelezettségével inspirálja őt. A természettudós a pályafutása során szenvedélyesen és hatékonyan hozza közelebb az emberekhez a vadvilág szépségét; „a tudomány és a művészet elegáns egyesítésével tárja elénk a természet lenyűgöző csodáit”. Az, ahogyan az évtizedek során bemutatta a Föld különböző életformáit, nemcsak informatív, de érzelmileg is mélyen megragadó Rebi számára. Figyelemreméltó munkássága révén emberek millióival ismerteti meg az élővilágot és példát mutat a környezetvédelem iránti felelősségvállasra, Földünk sérülékenységére, annak becsben tartására és megóvására.

Példakép - David Attenborough
David Attenborough-t kiemelkedővé teszi az állatok iránti tisztelete.

És végül jómagam, Zsófi: engem J. K. Rowling inspirál a célom elérésében, mégpedig a regényíróvá válásban. Szeretném, hogy mások olvassák a műveimet, és ezáltal adjak nekik valamit; akár pihenést, szórakozást, új nézőpontot, vagy esetleg valami mélyebb értelmű tartalmat. Lenyűgözőnek tartom Rowling kitartását: a Harry Potter és a bölcsek kövét 12 alkalommal utasították vissza a kiadók, mielőtt megjelent – és lám, hol tart most, amiért az írónő nem adta fel az első kudarc alkalmával.

0
Neked van példaképed? Oszd meg velünk a gondolataidat kommentben!x
Neked van példaképed? Oszd meg velünk a gondolataidat kommentben!

Csatlakozz hozzánk!

Szeretnél egy összetartó, megoldásfókuszú, pozitív pszichológiai társasághoz tartozni? Akkor a Megoldásközpont Közösségben a helyed! Ezen a felületen tanulhatsz azoktól, akik egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet kívánnak elérni – és ezért mindent meg is tesznek –, valamint közérthető bejegyzéseket, gyakorlatias tippeket és önismereti kérdéseket fedezhetsz fel, többek között a példaképek és a célkitűzések témakörökben is.


Felhasznált szakmai tartalom

  • BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchins, H. M. (2011). Mediation and moderated mediation in the relationship among role models, self‐efficacy, entrepreneurial career intention, and gender. Journal of applied social psychology, 41(2), 270-297.
  • Jung, C. G. (2022). Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar Kiadó.
  • Kádár, A. (2021). Valódi példaképek: Inspiráló történetek küzdelemről és kitartásról. Kulcslyuk Kiadó.
  • Morgenroth, T., Ryan, M. K., & Peters, K. (2015). The motivational theory of role modeling: How role models influence role aspirants’ goals. Review of general psychology, 19(4), 465-483.

További felhasznált irodalmat érhetsz el itt, itt, itt, itt és itt.


Ha tetszett a cikkünk, oszd meg másokkal is! 😉
Facebook
Email
Nyomtatás
5 2 szavazatok
Cikk értékelése
Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Beépített visszajelzések
Megnézem az összes hozzászólást

Élvezted ezt a cikket? Csatlakozz a Zárt Közösségünkhöz! ❤️

Felépítésében hasonló, ám mégis más, mint a többi közösségi médiafelület. A tőlünk megszokott minőségi tartalmakkal találkozhatsz, amelyek inspirálnak, tanítanak és támogatják a fejlődésedet.

Valósítsd meg önmagad – velünk!

Neked ajánljuk
Háziállat receptre? – Kiskedvenceink pozitív hatásai a mentális egészségünkre
A reziliencia titkai – Konferencia és Közösség
A példaképek pszichológiája – Ezt árulja el rólad a példaképed!
Elvárások a párkapcsolatban – Mondj nemet a megfelelési vágynak!
Így éltem meg a digitális detoxot! – Tapasztalatok és tippek

A háziállatok már évszázadok óta az ember legjobb barátai közé tartoznak. Mellettünk állnak jóban-rosszban, és olyan feltétel nélküli szeretetre, elfogadásra

//
2022. november 30.

A reziliencia napjaink egyik legfontosabb képessége, hiszen nagy szerepet játszik abban, hogy az egészséges lelki működésünk küzdelmes körülmények ellenére is

//
2023. augusztus 9.

A példaképek ősidők óta jelentős szerepet játszanak az emberek életében. Bizonyára mindannyian ismerünk legalább egy olyan személyt, aki hatással van

//
2024. február 11.

Te is érezted már úgy, hogy az a feladatod az életben vagy a párkapcsolatodban, hogy minden elvárásnak megfelelj, figyelmen kívül

//
2023. május 5.

A digitális detox – ami szünettartást jelent a közösségi média, illetve az elektronikus eszközök használatában – egyre elterjedtebb a mai

//
2023. június 27.
5 2 szavazatok
Cikk értékelése
Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Beépített visszajelzések
Megnézem az összes hozzászólást
0
Te hogy látod? Szólj hozzá a témához!x