fbpx

hitelesség

Hiteles (vagy kongruens) az az egyén, aki vállalja saját érzéseit, az elvei szerint viselkedik.

Hitelesség fogalma

Kongruencia. Az, hogy egy embert mennyire érzünk hitelesnek, nagymértékben függ attól, hogy kommunikációja során mekkora összhang van a verbális és nem verbális csatornán érkező jelzései között. Amikor a szóbeli közlések és az ezt kísérő nem verbális jelzések harmonikusak, kongruenciáról beszélünk. Ez azonban nem mindig valósul meg; testbeszédünk és szavaink jelentése időnként elcsúszik egymástól, például mikor leplezni próbáljuk valódi gondolatunkat.

Carl Rogers (1986) a humanisztikus szemlélet alapján feltételezi, hogy megfelelő légkört teremtve, a személyek hozzásegíthetők ahhoz, hogy személyiségük optimális irányba fejlődjön. A terápiás tapasztalatokból indult ki, és úgy találta, három viselkedési alapelv fogalmazható meg: a hitelesség, az elfogadás és az empátia.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Rogers, C. (1986): A tanulás szabadsága a 80-as években. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.
« Vissza a Lexikonhoz