fbpx

pozitív pszichológia

A pozitív pszichológiát „az optimális emberi működéshez vezető feltételek és folyamatok tudományaként” határozták meg. Paradigmájának középpontjába a betegség és a gyógyítás helyett a jóllét került.

Pozitív pszichológia fogalma

Martin Seligman (a pozitív pszichológia atyja) szerint a gyereknevelés lényege, hogy felismerjük a gyermek erősségeit, és pallérozzuk azokat – támogassuk és tegyük lehetővé, hogy a legtöbbet hozza ki az életéből. Ezek a megállapítások pedig nem csak a gyereknevelés terén érvényesek!

Múlt és jelen

A II. világháború után a pszichológia tudománya a betegségek gyógyítására, a háború lelki következményeinek az enyhítésére koncentrált. Célja az volt, hogy a sérüléseket gyógyítsa, tehát mondhatjuk azt is, hogy a mínuszból visszahozza az egészséget a nullára. A pszichológusok kevésbé vették számításba az egyének saját megküzdő képességét és erősségeit, sokkal inkább inger-válasz jellegű megközelítéssel munkálkodtak a terápiák során:

„ha ez a problémád, akkor nekem ezt kell tennem, amitől te majd később jobban leszel”.

A pozitív pszichológia ehhez képest az egyéni erősségekre és megküzdési potenciálra helyezi a hangsúlyt:

ha mozgósítjuk az erősségeinket, képessé válunk arra, hogy hatékonyan megküzdjünk a bennünket érő csapásokkal, és ellenállóbbak leszünk az élet viharaival szemben.

A betegségmegközelítés helyett azt tűzi ki célul, hogy a személyes növekedés által teljesebbé tegye az egyén életét, és ne csak a problémákat enyhítse/szüntesse meg. Tehát a nulláról (vagy mínuszból) pluszra mozdítsa elő a lelki egészséget.

Klinikai vs. pozitív pszichológia?!

A pozitív pszichológia kulcsfogalma a prevenció, vagyis a betegségek utólagos korrekciója helyett azt hirdeti, hogy előzzük meg ezeknek a kialakulását. Ennek a módja pedig elsősorban az erősségeink gyarapítása, pallérozása, a szemléletünk formálása, és a hatékony megküzdési módok elsajátítása.

pozitív pszichológia fogalma

Mindazonáltal a pozitív pszichológia sem csak a boldogság kutatásával foglalkozik, hanem az emberi viselkedés teljes spektrumát vizsgálja!

A különbség a klinikai pszichológiához képest nem annyira a témáiban nyilvánul meg, inkább a szemléletmódban, ahogyan hozzányúl ezekhez a témákhoz.

Pozitív pszichológia a terápiás folyamatban

A pozitív pszichológia tehát a traumák és a negatív életesemények helyett a pozitív minőségekre és lehetőségekre koncentrál. A problémákra mint megoldandó feladatokra tekint. Törekszik a fejlődésre (Oláh, 2004).

Az alkalmazott pozitív pszichológiának köszönhetően azonban mára a pozitív érzelmek és erősségek is nagyobb hangsúlyt kapnak a terápia során. Tulajdonképpen a terapeuta segít egy pozitívabb emberképet kialakítani. Hiszi, hogy a személyiség folyamatos fejlődésben van, és képes megvalósítani önmagát. Az egészséges ember nem az, aki nem küzd problémákkal, hanem az, aki tudja, hogyan birkózhat meg a felmerülő nehézségekkel. Ha tisztában vagyunk az erőforrásainkkal, ellenállóbbakká válunk az élet viharaival szemben (Szondy, 2011).

A pozitív pszichológia kulcstémái

Természetesen bármely témát górcső alá vehetjük (ahogyan azt a cikkeinkben is láthatod), a lényeg, hogy a pozitív pszichológiai szemléletmód felől közelítünk. Alkalmazott tudományág révén, elengedhetetlennek tartjuk a gyakorlatiasságot. 😊

Felhasznált szakirodalom

« Vissza a Lexikonhoz