fbpx

gender

A gender, vagy más néven társadalmi nem, olyan nem biológiai eredetű, hanem tanult viselkedésformák, szerepek, tulajdonságok összessége, amelyet a társadalom a biológiai nem alapján elvár az egyénektől.

Gender fogalma

A gender legfőbb felosztását a maszkulinitás és a feminitás adja. A biológiai nemmel ellentétben ez nem születéstől, hanem társadalomtól, kultúrától, szokásoktól és hagyományoktól meghatározott.

A nemi identitásnak két alappillérét képezi a társadalmi és a biológiai nem.

A genderkutatók szerint társadalmilag konstruált fogalomról van szó, amely elvárásaival rákényszeríti az elvárt viselkedési normát a társadalom összes tagjára. Más szakemberek szerint a társadalmi nem alapja a biológiai nem és annak elvárásai a biológiai nem képviselőinek általános viselkedésén, szerepén alapszik.

A genderkutatók elvetik a nemi különbségek kérdéskörét, és úgy tartják, hogy azok társadalmilag konstruált különbségek, azaz a férfiak azért vesznek fel férfias viselkedési jegyeket, mert gyermekkoruktól a társadalmilag férfiasként meghatározott viselkedésre neveljük őket.

Más szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy külső, biológiai különbségeken túl megjelennek más nemi különbségek is, neveltetéstől és kultúrától függetlenül. Ilyen pl.: a féltekei dominancia, vagy a stressztűrőképesség.

Felhasznált szakirodalom

  • Szőnyi Sz. (2017): Föltámadott a gender – Családbarát megfontolások a nemek forradalmáról. Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz