fbpx

családi dinamika

A család rendszerként működik. A rendszer egésze több mint a részek összessége. A tagok kölcsönösen hatnak egymásra, és viselkedésükkel, egymáshoz való kapcsolódásukkal együtt alakítják ki a családi dinamikát.

Család fogalma

Minden család egy természetes módon fennmaradó, sajátos egyéni tulajdonságokkal jellemezhető társadalmi rendszer, sajátos szabálykészlettel és kijelölt szerepekkel. Tagjait mély és sokszínű kapcsolatok, többgenerációs érzelmi kötődések kötik össze, melynek alapja a közös előtörténet, a világról alkotott közös elképzelések és a közös cél. Szervezett hierarchiával rendelkezik, kifejlesztik a kommunikáció nyílt és burkolt formáit.

Családi dinamika fogalma

A családi rendszer, valamint a családi dinamika egy új tag érkezésével azonnal megváltozik. Egy újszülött csecsemő, egy örökbefogadott gyermek, egy nevelésbe vett gyermek, egy családhoz költöző nagymama is képes alapjaiban megváltoztatni azt.

Az új családtag érkezésével változhatnak a szerepek, a szerepekkel a munkamegosztás, a korábbi kapcsolatok lazulhatnak, vagy erősödhetnek, és újabb változásokat vonhatnak maguk után.

Az újszülöttek érkezésével nemcsak gyermek, testvér is érkezik a családba.

A születési sorrend kérdése

A testvérek születési sorrend alapján különbözők lehetnek. Az idősebb testvérek általában magasabb intelligenciaszinttel rendelkeznek, mivel kisebb testvéreik mellett tanítóként is működnek, és a tanítás által még mélyebben sajátítják el az adott készségeket.

A szülők az első gyermek felé magasabb elvárásokat is fogalmaznak meg a teljesítményben.

A második gyermek felé már alacsonyabbak a szülői elvárások, amelyek oldják a gyermek teljesítményszorongását. A legkisebb gyermek felé még alacsonyabbá válhatnak az elvárások, amelyek akár elkényeztetetté, vagy alacsonyan motiválttá tehetik.

Egykék birodalma

Az egyke gyermekek számára nehézséget okozhat az osztozkodás, rugalmatlanabbá, kevésbé együttműködővé, vagy alkalmazkodóvá válhatnak. A teljesítményben hasonló elvárásokat fogalmaznak meg feléjük a szülők, mint az elsőszülöttek felé, így veszélyeztetettek a perfekcionizmus (maximalizmus) tekintetében.

Ikrek

Az ikrek a számos, hasonló külső jegy ellenére általában markánsan különböző személyiségjegyekkel bírnak. Személyiségfejlődésük során folyamatosan kíséri őket egy másik személy, aki rendkívül szoros kapcsolatban áll velük, és azonos életkorából fakadóan ugyanazokon a fejlődési állomásokon jár. Emiatt

gondot okozhat számukra egyéniségük, egyediségük megélése és felfedezése.

A szülők hajlamosak lehetnek személyiségük különbözősége ellenére azonos elvárásokat támasztani velük szemben (pl. iskolaérettség tekintetében).

Felhasznált szakirodalom

  • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Leman, K. (2018): Születési sorrend. Harmat Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz