fbpx

Hogyan törhetjük meg a transzgenerációs örökségünket és indulhatunk el a szabad akarat érvényesítése felé?

Átlagos olvasási idő: 5 perc

A felmenőinktől örökölt lelki sebeink, érzelmi és viselkedési mintázataink jelentősen meghatározzák a kapcsolataink alakulását, a látásmódunkat, és azt, hogy különböző helyzetekben, bizonyos kérdésekkel kapcsolatban hogyan reagálunk. Hol kezdődik azonban a szabad akarat? Hogyan törhetjük meg a transzgenerációs örökséget és érhetjük el sorsformáló erőink működésbe lépését? Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat című könyvében ezekre a kérdésekre kaphatunk választ. Dr. Pintye-Lukács Erzsébet könyvajánlója.

A transzgenerációs trauma – vagyis a nemzedékről nemzedékre átörökített, továbbadott trauma és annak hatásai, megnyilvánulásai a jelenben – a pszichológiai kutatások és az önismereti munka kulcsfontosságú kérdésévé vált az elmúlt évtizedben. Ha ki akarunk lépni ismétlődő forgatókönyveinkből, berögzült mintázatainkból, az első és legfontosabb lépés annak elfogadása, hogy a bennünk rejlő lelki sebek, a jelenben megélt nehézségek leküzdéséhez mélyre kell ásnunk, egészen a gyökerekig. Családunk történetének megismerése ugyanis elvezethet minket nemcsak a felmenőink viselkedésének, reakcióinak, hanem önmagunk jobb megértéséhez is, amely lehetőséget teremt a fejlődésre, a szabad akarat érvényre juttatására is.

Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat című könyvében (2021) számos, praxisából vett történeten keresztül tapasztalhatjuk meg, milyen jelentősége van az önismereti munka során a múltból származó, mélyen gyökerező családi történetek, hiedelmek felszínre kerülésének, hiszen „önmagunk és mindenki más megértése a kezdetek megértésével lesz lehetséges”.

Hiedelmek, elvárások és szabályok fogságában

A szocializáció során a társadalmi normák, szabályok és elvárások mellett a családon belül elfogadott és követendő szabályok, értékek, nagy életigazságok és hiedelmek is beépülnek a mindennapjainkba, amelyek meghatározóak lesznek a hétköznapok során.

 • Hogyan viszonyulunk a pénzhez, a pénzszerzéshez?
 • Hogyan viszonyulunk a pihenéshez?
 • Hogyan viszonyulunk az elköteleződéshez?
 • Hogyan viszonyulunk a kötődéshez?
 • Hogyan viszonyulunk a szükségleteinkhez, igényeinkhez?

Ahhoz, hogy a feltett kérdésekre választ tudjunk adni, családunk történetének ismerete, megértése kiemelt fontosságú. Ha például a családban generációról generációra azt a mintát követtük, hogy a tanulás célja nem más, mint egy szakma megszerzése; a pénzszerzés csak és kizárólag kemény munka árán lehetséges, pihenésnek helye nincs; a meggazdagodás pedig csakis tisztességtelen munka eredménye, nagy falakba ütközhetünk, ha nekünk mégis, ettől a követendő mintától eltérő terveink, elképzeléseink vannak.

Ilyenkor úgy érezhetjük, szembemegyünk az árral, hisz az otthon százszor hallott mondatok, szüleink hiedelmei és saját, a jelenben megélt tapasztalataink nem fedik egymást. Megjelenhet bennünk a bűntudat, a bizonytalanság és a szégyen érzése is, hisz nem a megszokott, a szüleinktől elvárt mintát követjük, hanem épp készülünk letérni a rögös útról… Ilyenkor felmerül bennünk a kérdés: Melyik utat válasszam? Kövessem a generációkon át megtett utat, vagy haladjak a szabad akarat felé?

Szabad akarat és az anyagiak

Az anyagiakhoz fűződő viszonyunk feltérképezéséhez készíthetünk például pénzügyi családfát. Orvos-Tóth Noémi könyvében 18 kérdés segítségével járhatjuk körbe az anyagiakhoz fűződő saját tudattalan viszonyunkat.

A fejlődés lehetősége a múltunk megismerése által

„Szabad-e az ember, vagy sorsa eleve elrendelt?” – olvashatjuk a kérdést Orvos-Tóth Noémi könyvében. Bár a családunktól kapott minták, a gyerekkorban megélt események mélyen meghatároznak bennünket, fontos kihangsúlyozni, hogy a transzgenerációs örökség feltárható és megtörhető, ami nemcsak feladat, hanem egyben lehetőség is a fejlődésre. Erik H. Erikson fejlődéselméletének nyolc szakasza is arra mutat rá, hogy fejlődésünk nem ér véget a kamaszkor végével, hanem további szakaszok és az azokban rejlő elvárások biztosítják számunkra a fejlődés lehetőségét.

Amikor lelki sebeinkkel, nehézségeinkkel próbálunk szembenézni, érdemes arra gondolnunk, hogy a fejlődés lehetősége adott; csak rajtunk áll, rálépünk-e a az ehhez vezető útra. Transzgenerációs mintáink megismerése, feltérképezése során helyezzük fel gondolatban a transzgenerációs szemüvegünket, és gondoljunk a családi történeteink, eseményeink leírására úgy, mint egy képleírásra, amelyet minél részletesebben próbálunk bemutatni. Miután a kép egy apró részletét, egy bizonyos pontot leírtunk, érdemes továbblépni és megnézni, mi veszi körül ezt a részletet.

A leírásból választ kaphatsz azokra a kérdésekre, mint:

1. Honnan jössz?

2. Mi hatott rád?

3. Milyen sebeket, erőforrásokat pakoltál a puttonyodba, mire elértél idáig?

Úton a szabad akarat felé

A befelé fordulás során kitartó, szorgos munkára van szükség. Fontos tudatosítani magunkban, hogy a transzgenerációs minták megtörése, a berögződések átírása időigényes, nem egyik napról a másikra történő folyamat, ezért kitartásunkra, elkötelezettségünkre szükségünk lesz a szabad akarat érvényesítése felé vezető úton. Orvos-Tóth Noémi könyvének utolsó fejezetében olyan technikákat sajátíthatunk el, amelyek segítségünkre lehetnek ebben a folyamatban.

1. A tested a szövetségesed

Testi-lelki egyensúlyunk megtalálásában fontos a befelé fordulás, az ellazulás, a megnyugvás, az önmagunkkal való találkozás. A testünkre való ráhangolódás jótékonyan hathat a traumafeldolgozásban is, hisz

„a trauma nem csupán egy rossz emlék, nem egy múltbeli esemény, hanem a testünkben élő valóság”.

– Orvos-Tóth, 2021

Ezért fontos olyan módszerek elsajátítása, amelyek segítségünkre lehetnek az érzelemszabályozásban, önmagunk megnyugtatásában.

Mielőtt elkezdenénk a relaxációt, tudatosítsuk magunkban, hogy a gyakorlatok végzése alatt ne az eredmény és a cél mielőbbi elérése lebegjen a szemünk előtt, hanem a testünkkel való kapcsolatfelvétel, a testünkben zajló folyamatok megfigyelése és megélése. Kiváló relaxációs módszer lehet az autogén tréning, amely során a belső koncentráció és az önmagunkra irányuló figyelem kerül a középpontba, de alkalmazhatunk egyéb relaxációs módszert is.

4-7-8-as légzéstechnika

A Dr. Andrew Weil által kifejlesztett 4-7-8-as relaxációs légzéstechnika segítségével mély izomrelaxációt alakíthatunk ki.

4-7-8-as légzéstechnika

Vegyél egy mély levegőt, majd a szádon át fújd ki úgy, hogy közben susogó hangot hallatsz! Csukd be a szád, közben lélegezz az orrodon keresztül magadban négyig számolva! Tartsd bent a levegőt, amíg hétig számolsz! Teljesen fújd ki a levegőt a szádon át susogó hangot hallatva, közben számolj el nyolcig!

Pillangóölelés

 • Helyezkedj el kényelmesen egy fotelben vagy széken!
 • A kezedet tedd keresztbe a mellkasod előtt úgy, hogy mindkét középső ujjad ujjbegye a kulcscsontod alatt helyezkedjen el. A karjaid és az ujjaid, amennyire csak lehet, legyenek függőlegesek a mellkasodon!
 • Emeld meg hol az egyik, hol a másik kezedet, mintha csak egy pillangó szárnyai csapkodnának!
 • Miközben ritmusosan ütögeted a mellkasodat, orron át szívd be és orron át fújd ki a levegőt!

2. Megtartó közösségek

Traumafeldolgozásunkban segíthet annak megélése és tudatosítása, hogy nem vagyunk egyedül. Történetünket, nehézségeinket bátran osszuk meg számunkra biztonságot nyújtó közösségben.

A csoport felől érkező támogatás, elfogadás és befogadás, a figyelem és a szeretettel való odafordulás megtapasztalása jótékony hatást gyakorol a gyógyulási folyamatra.

szabad akarat könyvajánló - emberek beszélgetnek

Lehet ez egy baráti közösség, vagy akár kipróbálhatjuk magunkat egy önismereti pszichodrámacsoportban is.

3. Keresd a múltad!

A múlt ismerete, az összekapcsolódás az akkor és most összefüggései között erősítheti a személyes identitást. A múlt keresése során képzeljük azt, hogy nyomozók vagyunk, akik izgalmas történetek felkutatására és a történetekből levont következtetések megfogalmazására vállalkoznak. De hogyan is lehetséges ez?

 • Készítsd el a saját családfádat!
 • Próbálj minél több történetet felkutatni a rokonaidról!
 • Ha lehetőséged van rá, készíts interjút a családtagjaiddal!
 • Ha kész vagy a történetek lejegyzésével, megismerésével, jöhet a nyomozás következő lépése, vagyis a történetekből levont következtetések megfogalmazása. Milyen üzenetet rejt számodra a családtagjaid élete?
 • Kinek a története hat rád pozitívan / negatívan?
 • Ha a saját életedre tekintesz, felismered-e benne a múlt mintázatait? Milyen mintákat vettél át?
 • Kinek a történetéből tudsz erőt meríteni?

4. Figyeld az érzéseidet!

A befelé fordulás során az érzéseinkre helyezzük a hangsúlyt. Kezdjük a gyakorlatot azzal, hogy tudatosítjuk magunkban: most az a feladatunk, hogy a jelenben megélt érzésünkre összpontosítsunk.

Figyeld az érzéseidet!

Figyeld meg, hogy érzed magad! Adj nevet ennek az érzésnek! Vizsgáld meg az érzést: hol érzed a testedben? Azonosítsd ezt a területet (torok, láb, fej, fül, gyomor)! Mekkora az érzés kiterjedése? Tudnál-e színt kapcsolni hozzá? Milyen a tapintása? Van esetleg illata?

Érzelmeink rendszeres megfigyelése által könnyebben eljuthatunk az érzelemszabályozás felé. Segítségünkre lehet az Orvos-Tóth Noémi által javasolt 30 napos érzelemnapló vezetése, amelyben naponta többször is feljegyezhetjük, milyen érzések jelentek meg bennünk az adott napon.

5. Határvédelem

Lelki határaink megőrzéséhez elengedhetetlen a testi határaink védelmének, tiszteletben tartásának tudatosítása is. Hangolódjunk a testünkre, irányítsuk a figyelmünket a testérzetünkre, ezáltal a gondolatainkat kintről befelé tudjuk terelni.

Autóvezetés közben például figyeljük meg, hogyan, milyen erővel fogjuk a kormányt, milyen erő van az ujjainkban, a tenyerekben.

szabad akarat - vezetés

6. Környezetünk: szövetségesek vagy akadályozók?

Önismereti utazásunk során tudatosítanunk kell magunkban, hogy a közvetlen környezetünkben élők közül nem mindenki érdeke és nem mindenki számára követhető, milyen belső folyamatok zajlanak bennünk. Lelkünk védelme miatt érdemes lépésről lépésre haladni, hogy tanulságaink befogadhatók legyenek mások számára is.

Orvos-Tóth Noémi könyvében számos történetet olvashatunk, amelyek egyrészt rávilágítanak arra, milyen mélyen gyökereznek bennünk a családunktól kapott mintáink, másrészt pedig segítséget nyújthatnak abban, hogy megtapasztaljuk, cselekedeteink a szabad akaratunk által is lehetségesek. Úgy érzem, a könyv fejezeteinek végén található kérdések nagy segítségemre voltak a transzgenerációs mintáim megértésében. A Szabad akarat című könyvet ezért ajánlom mindazoknak, akik az önismeret útjára léptek, önmaguk jobb megértését és fejlődését tűzték ki célul.


Felhasznált szakmai tartalom

 • Orvos-Tóth, N. (2021). Szabad akarat. Jelenkor Kiadó.

0 0 szavazatok
Cikk értékelése
Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Beépített visszajelzések
Megnézem az összes hozzászólást
0
Te hogy látod? Szólj hozzá a témához!x