fbpx

remény

A remény pozitív motivációs állapot, ahol együttesen jelenik meg a hatóerő (a cél elérésére irányuló energia) és a megoldási lehetőség.

A remény fogalma

Snyder és munkatársai a reményt (hope) a cél elérésére irányuló kognitív konstruktumnak tekintik, melynek két összetevője van:

  • a sikeres hatóerőre vonatkozó gondolatok (ezek mentális motivációként működnek) és
  • a megoldási lehetőségekre vonatkozó gondolatok.

A remény pozitív motivációs állapot, ahol együttesen jelenik meg a 1) hatóerő (a cél elérésére irányuló energia) és a 2) megoldási lehetőség (Snyder, Rand és Sigmon, 2002). Abban az esetben nem jön létre célelérés, ha a személy rendelkezik a szükséges hatóerővel, de a céljához vezető utakat nem képes megtervezni, vagy számos terve van, de a megvalósításukhoz nincs elég energiája.

A remény mérése

  • Felnőtt Vonás Remény Skála (Adult Trait Hope Scale) (Snyder és mtsai., 1991)
  • Felnőtt Állapot Remény Skála (Adult State Hope Scale) – 6 tételből áll, a remény aktuális, kontextusfüggő szintjét méri
  • Gyermekek Remény Skálája – 8-16 éves fiataloknak fejlesztették

Felhasznált szakirodalom

  • Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M.,Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., Harney, P. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585.
  • Snyder, C. R., Rand, K. L., Sigmon, D. R. (2002). Hope theory. In: C. R. Snyder, S. J. Lopez (szerk.), Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, New York.
« Vissza a Lexikonhoz