fbpx

kultúra

A kultúra egy embercsoport szokásainak és hagyományainak összessége.

Kultúra fogalma

Minden emberi közösségnek és társadalomnak van kultúrája, hiszen vannak ismeretei, használ bizonyos tárgyakat és követ adott viselkedési szabályokat. Éppen ezért ezek az emberi kultúrák nagyon eltérőek is lehetnek, hiszen az alkalmazkodás a külső környezethez történik, ami a különböző népcsoportok esetében nagyon elértő.

A kultúra fogalmába tartoznak például egy adott közösség irodalmi, művészeti, zenei alkotásai, azok ismerete és élvezete. Lényegesek ezen túl az emberek alkotta tárgyak (például épületek, bútorok), a társadalom viselkedési szabályai, normái, és az azokat alátámasztó értékek (a hiedelmek és a vallás), valamint maga a nyelv is.

A kultúra nem tekinthető állandónak, folyamatosan változik, hiszen ahogy a szükségletek változnak, úgy a kulturális alkalmazkodás is módosul.

Evolúciós szempontból az alkalmazkodás nélkülözhetetlen volt, hiszen ha a kultúrában az alkalmazkodásnak előnytelen mintái alakulnak ki, akkor az alkalmazkodás sikertelenné válhat, és ez a közösség elpusztulásához, széteséséhez és akár eltűnéséhez is vezethet.

Felhasznált szakirodalom

  • Andorka Rudolf (2006). Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó. Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz