fbpx

identitás

Az identitás azonosságot jelent, önmagunkra találást. Az egészséges személyiség egyik legfontosabb alappillére a személyes identitás megtalálása, alakítása, ami egész életünkön át, inkább lépcsőzetesen, mint folyamatosan történik.

Identitás fogalma

Az erős identitás kialakítása és megőrzése döntő jelentőségű:

„Helyet kell találnunk e világban, ám ehhez el kell döntenünk, mely szerepek felelnek meg identitásunknak” (Carver – Scheier, 2006).

Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint ennek megtalálása a serdülőkor feladata. Elméletének központi témája az énidentitás, mely nem más mint a társas valósággal való kölcsönhatás nyomán kialakuló, tudatos énélmény. Az egyén énidentitása állandóan változik, mivel a társas környezet is változó.

Felmerülő kérdések

  • Ki vagyok én?
  • Merre tartok?
  • Milyen értékeket tartok fontosnak?

Az identitás területei: nemi, vallási, foglalkozási, kulturális, ideológiai, nemzeti, zenei stb.

Szerepkonfúzió – identitáskrízis

Szerepkonfúzió lép fel akkor, ha az egyénnek nem sikerül szilárd identitást kialakítania (pl.: ha a személy nem képes hivatást választani magának).

A megoldatlan identitáskrízis esetében a serdülő énképe kialakulatlan, labilis, hiányzik a belső mérce, ami alapján megtalálná helyét a világban.

James Marcia szerint az identitás fejlődése során az identitáskrízis átélése és az elköteleződés szükséges.

Az identitáskrízis során aktívan keressük, hogy milyen módon szemléljük önmagunkat, s elgondolkodunk e különböző módok következményein.

Marcia négy identitásállapotot különböztet meg:

  • Identitás elérése: az egyén megélte a krízis szakaszát és el is kötelezte magát.
  • Moratórium: éppen krízist él át a személy, különböző lehetőségeket próbálgat, de még nem köteleződött el.
  • Korai zárás: már elköteleződött a személy, de krízist csak kis mértékben élt át.
  • Identitásdiffúzió: sem krízis, sem elköteleződés nem következett be.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Carver C. S., Scheier M. F. (2006): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz