fbpx

evolúciós pszichológia

Az evolúciós pszichológia egy kutatási terület, amely a pszichés jelenségek eredetével foglalkozik, mégpedig abból kiindulva, hogy a pszichológiai mechanizmusok a biológiai mechanizmusokhoz hasonlóan a természetes kiválasztódás évmilliói folyamán fejlődtek ki. Forrásai és társterületei a kognitív pszichológia, genetika, etológia, antropológia és szociobiológia.

Evolúciós pszichológia fogalma

Képviselői arra a kérdésre keresik a választ, hogy az evolúció során kialakult tanulási-döntési folyamatok milyen mértékben hatják át a mai ember lelki működését, és ez mennyiben meghatározó a viselkedés különböző területein. Valamint az emberi viselkedés integratív megközelítése és az emberi elme szerkezetének megértése az evolúciós biológiai ismereteket is figyelembe véve.

Elmondható, hogy az evolúciós pszichológia olyan gondolkodásmód, amely szerint az elme olyan információfeldolgozási folyamatok halmaza, amelyet a természetes szelekció adaptációs (alkalmazkodási) problémák megoldására alakított ki.

Az evolúciós pszichológia 5 elve

  1. Az agy olyan fizikai rendszer, melynek működése egy számítógéphez hasonló: a környezethez illeszkedő viselkedések létrejöttéért az áramkörök felelősek.
  2. Az áramkörök és az általuk létrehozott viselkedések képesek a fajunk fejlődése során felmerült – evolúciós szempontból fontos – problémákat és feladatokat megoldani.
  3. Ezek a folyamatok nem mindig tudatosak, és a tudatos élményeink sokszor félrevezethetnek minket.
  4. A gondolkodó szabályozó áramkörök együttese funkcionálisan specializált és területspecifikus. Azaz a különböző adaptációs problémák megoldásáért különböző agyi áramkörök a felelősek.
  5. A pszichológiai evolúcióhoz, az új áramkörök kialakulásához nagyon hosszú időre van szükség. Ez azt jelenti, hogy „modern koponyánkban kőkori elme lakik”.

Az evolúciós pszichológia kutatási lehetőségei

Ahhoz, hogy biológiai örökségünket megismerjük, ki kell szűrni a kultúra, a társadalom és az adott történelmi kor jellemzőit. Így három lehetőség áll a kutatók rendelkezésére: az újszülöttek vizsgálata, a kultúrközi összehasonlítások és a főemlősök viselkedéséből származó ellenőrzött megfigyelések.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005). Pszichológia. Osiris.
  • Bereczkei, T. (2008). Evolúciós pszichológia. Osiris.
« Vissza a Lexikonhoz