fbpx

életcél

A célok az élet értelmének mutatói. Elérésük elégedettségérzéssel, a boldogság érzetével tölt el, és arra sarkall, hogy újabb célok kitűzésével még értelmesebbé tegyük önmagunk számára az emberi életet.

Életcél fogalma

A célok elengedhetetlenek a sikeres emberi élethez. Egy közmondás szerint, „semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart”.

Életcél nélkül reményvesztetté válik az ember, a kiüresedés, a magány és a depresszió állapotába süllyed.

Az élet céltalansága kiszolgáltat a devianciáknak, az önkárosító tevékenységeknek (pl. drog, alkohol), és az öngyilkosságnak. Az életcélok tartalmassá teszik az életet.

S ahogyan Viktor E. Frankl fogalmaz: nem a siker és a boldogság a megfelelő vezetők.

„Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert, annál biztosabban elkerül. A sikert nem lehet üldözőbe venni, ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként, önkéntelenül kell jelentkeznie, mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát.”

Frankl és az élet értelme

Frankl életének legnagyobb megpróbáltatása az auschwitzi haláltáborban töltött hetek voltak, viszont ez segített számára felfedezni a tényt, hogy mennyire fontosak az ember életében a célok. A túlélők úgy voltak képesek kibírni a borzalmakat, hogy nem a régi emlékképekbe kapaszkodtak, hanem a jelenre és a jövőre fókuszáltak. Célként tűzték ki, hogy egyszer hazajutnak és újra láthatják majd családtagjaikat, és minden egyes napot úgy éltek meg, mint lehetőséget a fejlődésre.

Nem csoda tehát, hogy Frankl szerint az élet értelme abban rejlik, hogy hogyan tudunk a minket érő negatív eseményekhez viszonyulni, képesek vagyunk-e a viszontagságokban is meglátni a pozitív lehetőségeket.

A legfontosabb, hogy képesek legyünk felelősséget vállalni magunkért és a társadalomért, illetve, hogy megtaláljuk azt a célt, amiért küzdeni tudunk. Ez a cél lesz a motiváló erőnk arra, hogy egy szebb, nemesebb világot teremtsünk magunknak. Az élet értelme egyénenként változik.

Az életcél kutatása

Az életcél kutatására létrehozott Életcél Kérdőív 20 tételből áll.  Segítségével többek között felmérhetjük, hogy az egyén számára mennyire világosak az életcéljai, hogyan gondolkodik a halálról és az egyéni életének értékéről, mennyire képes a jelenben élni. Az ez által szerzett adatok fontos alapot szolgáltathatnak különböző pszichológiai kutatásokhoz.

Felhasznált szakirodalom

  • Tepperwein, K. (2009). Életcélok. Édesvíz Kiadó, Budapest.
  • BARNA, K. T., & Tamás, M. (2006). Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3), 153-169.
  • Frankl, V. E. (2005). Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Jel Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz