fbpx

szubjektív jóllét

A szubjektív jóllét jó lelkiállapot, amely az egyén saját életéről alkotott minden pozitív és negatív értékelését, valamint a mindennapi életre adott érzelmi válaszait (pl.: boldogság, élettel való elégedettség) tartalmazza.

A szubjektív jóllét fogalma

A fent leírt fogalmat az OECD a Szubjektív jóllét mérésének irányelvei 2013 című dokumentumában határozta meg.

Az életminőség a „jó élet” mutatója,

amelyre az emberi létet meghatározó objektív tényezők és azok szubjektív tükröződésének együttes vetületeként tekinthetünk (Costanza és mtsai., 2007).

Felhasznált szakirodalom

  • Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N. L., Dickinson, J. et al. (2007): Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological Economics, 6(1), 267–276.
  • OECD (2013): OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing.
  • Szondy M. (2008). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. [Doktori értekezés tézisei.] Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz