Lexikon

Pszichológiai fogalomtár

Pozitív Pszichológiai Magazin

CÉLTUDATOS ÉLET – Hogyan vehetném kézbe az életem irányítását?

Nagyon is lehetséges, hogy elfoglalt életet élsz, miközben úgy érzed, nem haladsz „semerre”… Ismerős? Elmerülhetsz az élet sűrűjében, egyre feljebb kapaszkodhatsz a ranglétrán, míg végül rájössz, hogy a létrádat nem is ahhoz a falhoz támasztottad, amelyre fel akartál jutni. A céltudatos cselekvés leghatékonyabb módja az, ha kidolgozod a saját „küldetési terved”, ha meghatározod, hogy milyen elvek, milyen értékrend mentén szeretnéd élni az életed. Amint meghatározod a küldetésed, megtalálod azt az alapvető irányt, amely felé elindulva kitűzheted hosszú és rövid távú céljaidat. Cikkemmel támogatlak a terved kidolgozásában. Gerhát Réka coaching pszichológus írása.

A reaktív emberek olyan forgatókönyveket játszanak el, amelyeket az életük első néhány évében kaptak (Sorskönyv, Berne, 2013), s amelyeket nap mint nap mások írnak (családtagok, munkatársak stb). Ezeket azért fogadják el, mert a lelkük mélyén sebezhetőnek érzik magukat, erősen függnek másoktól.

Hatással van rájuk a „szociális időjárás”: ha jól bánnak velük, jól érzik magukat; ha rosszul, akkor védekező üzemmódba kapcsolnak.

Szükségük van az elfogadásra, az elismerésre. Lehet, hogy eddig te is így éltél… ha viszont kidolgozod a küldetési terved, az képezi majd az életre szóló elhatározásaid, illetve a napi apróbb döntéseid meghozatalának alapját.

karrier - céltudatos élet

A személyes küldetésed belső iránytűként szolgál.

A küldetési terved tartalmazza, hogy mit akarsz tenni (teljesítmény – szerepek), hogy milyen akarsz lenni (jellem – szokások), valamint hogy milyen értékekre, elvekre alapozod az életed. Ezáltal közelebb kerülsz a megoldásközpontú szemléletmódhoz, a valódi – másodfokú változásokhoz (Watzlawick és mtsai., 1990), melyekről egy korábbi cikkemben írtam.

1. Tudd, hogy hová akarsz eljutni! – Tervrajz, tégla, malter

Gondolj csak például a házépítésre: mielőtt letesszük az alapokat, ki kell kérnünk a tervező és a földmérő együttes véleményét a talaj mechanikai tulajdonságairól… és gyakorlatilag mielőtt az első tégla lekerülne, már az építkezés legtöbb részletét kidolgoztuk. Így van ez egy nyaralás megtervezése, egy prezentáció elkészítése, de egy üzleti terv kidolgozása esetén is. (A legtöbb üzleti kudarc abból ered, hogy rögtön valami kézzel fogható sikert akarnak anélkül, hogy szellemi síkon reprezentálnák – üzleti terv hiánya, piac téves felmérése stb.)

A céltudatos cselekvéshez nem térképre van szükség, hanem egy belső iránytűre az úti célhoz – elvekre, amelyek mutatják a helyes irányt!

- S. R. Covey

Egy kedves kliensem azért keresett meg, mert úgy érezte, mindent elért vállalkozóként, amit szeretett volna. Keservesen megküzdött azért, hogy magas jövedelemre tegyen szert, hogy nagy elismerésben részesüljön, hogy mindenki úgy gondolja, micsoda fantasztikus életet él. Azonban rájött, hogy a célja elérése iránti vágy egyszerűen vakká tette őt a valóban fontos dolgokra:

kiüresedett a házassága, betegeskedett, és tulajdonképpen nem is élvezi azt, amit csinál.

A közös munkánknak (de legfőképp az ő akaraterejének és kitartásának) köszönhetően, azóta mozgásba lendült az élete, azonban mindez hosszú folyamatnak ígérkezik. Rendkívül könnyű beleesni a lázas tevékenység csapdájába, miközben nem a jó irányba tartunk…

Megfigyelési kísérlet

Alkoss képet a 80. születésnapi ünnepségedről!

Ez viszonyítási alapul szolgálhat életed minden időszakának megvizsgálása során. A jövőképpel összevetve el tudod majd dönteni, mi az, ami számodra valóban fontos itt és most.

Egy olyan ember mond beszédet a tiszteletedre, aki jól ismer és tisztel téged.

A mondandójában pedig kitér:

 1. a szűkebb rokonságoddal való kapcsolatodra;
 2. a baráti kapcsolataidra;
 3. a hivatásodra; és
 4. a társadalom, a közösség javára tett cselekedeteidre.

Alaposan gondold át, mit szeretnél hallani magadról és az életedről!

 • Milyen férjnek / feleségnek, szülőnek, barátnak, munkatársnak stb. látnád magad szívesen?
 • Hogyan emlékezzenek a jellemedre?
 • Milyen nyomot szeretnél hagyni az életükben?

Próbáld meg kitágítani a képzeleted! Gondolj át minden részletet, vigyél a gyakorlatba minél több érzelmet, érzést.

Tipp: Az írás megszűri, letisztítja a gondolataidat, és segít az egész részekre bontásában. Nyiss egy jegyzetfüzetet, amelybe felírod mindazokat a gondolatokat, ötleteket, amelyeket felhasználhatsz a személyes küldetésed megírása során.

2. Szerepeid azonosítása

Amikor az emberek megpróbálják az életüket hatékonyabbá tenni, az egyik leggyakoribb nehézség, hogy a gondolkodásuk nem eléggé átfogó, ezáltal elveszítik az egyensúlyt.

Pl.: annyira belevetik magukat a munkába, hogy teljesen elhanyagolják az egészségüket, vagy a párkapcsolatuk miatt a barátaikat. Ha azonban úgy fogalmazod meg a küldetésedet, hogy sorra veszed az életben játszott szerepeidet, kiegyensúlyozott leszel.

Szemléld meg a szerepeidet, ahogyan most látod őket.

céltudatos élet szerepeim

„Én például a nő, a pár, a testvér, a gyerek, a gazdi, a barát, a pszichológus, a coach, az oktató és a vezető szerepeivel jellemzem önmagam.” – Gerhát Réka

Elégedett vagy az életeddel a saját szerepeid tükrében?

3. Saját középpontunk megtalálása

Mindenki rendelkezik középponttal, amely mindenre kiterjedő szerepet játszik az élete alakításában. Az alábbi táblázat összefoglalja a leggyakoribb lehetőségeket. Melyik a tiéd?! Talán úgy tudod megállapítani a legkönnyebben, ha figyelmesen megvizsgálod az életedet befolyásoló tényezőket.

Középpont „Jellemző rám, hogy...”

Társ

Biztonságérzetem attól függ, hogy a párom hogyan bánik velem. Hangulata és érzései erősen hatnak rám. Mély csalódás ér, ha nem felel meg az elvárásaimnak. Minden fenyegetés, ami hatással lehet a kapcsolatunkra. Aszerint hozom döntéseimet, hogy mi a legjobb a társamnak. Cselekvőképességemet behatárolják a párom gyengeségei.

Család

Belső stabilitásom azon múlik, hogy tudom-e teljesíteni a családom irántam támasztott elvárásait. Döntéseimet mindig meghatározza, hogy mi a jó a családomnak, mit akarnak a családtagjaim. Cselekedeteimet a családi modellek és hagyományok korlátozzák – önértékelésem függ az ő véleményüktől.

Vagyon

Biztonságérzetem a jó hírnevemtől, a társadalmi státuszomtól vagy a vagyonomtól függ. Állandóan összehasonlítgatom magam másokkal. Az alapján hozom döntéseimet, hogy mi védi, gyarapítja vagy tükrözi a vagyonom. Az egész életet a pénzcsinálás, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok építése szemszögéből nézem.

Karrier

Hajlamos vagyok rá, hogy a munkám alapján határozzam meg önmagam. Csak akkor érzem jól magam, ha dolgozom. Tetteimet munkahelyi szerepmodellek, elhelyezkedési és előléptetési lehetőségek, szervezeti korlátok, a főnököm rólam alkotott véleménye határozza meg. Aggódom, hogy egyszer eljön a nap, amikor már nem leszek képes megfelelően ellátni a feladataimat.

Élvezet

Belső biztonságérzetem általában átmeneti, ingatag, nagymértékben függ a környezetemtől. Aszerint döntök, hogy mi nyújtja számomra a legnagyobb élvezetet az adott helyzetben. A világot a számomra kedvező dolgok alapján ítélem meg.

Barát

Lelki egyensúlyom a társadalmi tükörtől függ. Nagy mértékben befolyásol mások véleménye. Könnyen elbizonytalanodom, zavarba jövök. A társadalmi komfortzóna a legnagyobb korlátom.

Ellenség

Szüntelenül foglalkoztat, hogy vajon mi lesz az ellenfeleim következő lépése. Állandóan megerősítést és önigazolást keresek a hozzám hasonlóknál. Aszerint hozom a döntéseimet, hogy azok mennyire lehetnek az ellenségem kárára. Az erőm többnyire haragból, sértettségből, irigységből vagy bosszúvágyból származik.

Az emberek középpontja általában a felsorolt és/vagy egyéb (pl.: egyház) típusok valamilyen ötvözete (Covey, 2014). Azonban az a legjobb, ha képes vagy létrehozni magadban egy olyan egyértelmű középpontot, amely harmóniát teremt a szerepeid között.

Elvközpontú élet

Ha a helyes alapelveket állítod a középpontba, azzal Stephen Covey szerint szilárd alapot teremtesz önmagad számára: „Elveim változatlanok, függetlenül a külső körülményektől és feltételektől. A helyes elvek segítenek megérteni személyes fejlődésemet, s önbizalmat adnak a további tanuláshoz. Döntéseim és cselekedeteim a rövid és hosszú távú szempontokat egyaránt tükrözik, bölcs mértéktartást és nyugodt magabiztosságot sugároznak. Öntudatos, proaktív és megbízható ember vagyok. Világszemléletem alapvető paradigmája az, hogy miként élhetek hatékony és önzetlen életet” (Covey, 2014).

céltudatos élet - elvközpont

„Testvérként példaértékű életet élek, támogatom, motiválom a testvéremet. Olyan környezetet teremtek számára, ahol nyugalmat, megértést és elfogadást kaphat.” – Gerhát Réka

Most elvközpontúan fogalmazd meg az egyes szerepeidben elérni kívánt hosszú távú céljaidat!

4. A személyes küldetési terv megalkotása

Frankl (2007) azt mondja, hogy küldetéseinkre az életben inkább rátalálunk, mintsem kitaláljuk őket magunknak. Ezzel maximálisan tudok azonosulni, hiszen életünk értelme belülről fakad. Éppen ezért hetekig, vagy akár hónapokig is eltarthat, mire úgy érzed majd, hogy megfogalmaztad a valódi küldetésedet.

Az is fontos lesz, hogy időről időre kisebb változtatásokat végezz majd rajta, hiszen az évek múlásával új felismerésekre juthatsz. A folyamat pedig épp olyan fontos, mint a végeredmény!

Tipp: Használj megerősítéseket, amelyek segítségével nagyobb összhangot tudsz kialakítani a mélyebb értékeid és a hétköznapjaid között. A jó megerősítés: személyes, pozitív, jelen idejű, vizuális és érzelmi. Pl.: „Elégedett vagyok azzal, hogy nyitottan, elfogadással fordulok mások felé, támogatok másokat, ha szükségük van rá.”

Hogyan tovább?

Felhasznált szakmai tartalom

 • Berne, E. (2013): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest.
 • Berne, E. (2016): Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest.
 • Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Covey, S. R. (2014): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása – Az önfejlesztés kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Frankl, V. E. (2007): …mégis mondj igent az életre! JEL Kiadó, Budapest.

Ha tetszett a cikkünk, oszd meg másokkal is! 😉

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: print
Nyomtatás
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: email
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: pinterest
Megosztás itt: print
Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás