Lexikon

Pszichológiai fogalomtár

Pozitív Pszichológiai Magazin

szocializáció

A szocializáció azt a folyamatot jelenti, ahogy az egyén egy társadalom, egy kultúra tagjává válik. Elsajátítja a viselkedés szabályait, azokat az értékeket, képességeket és ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy a társadalom tagjaként működjön.

Szocializáció fogalma

A szocializáció szűkebb értelemben azt a folyamatot jelöli, amelyben az egyén egy speciális normarendszer, értékek, beállítódások elsajátításával egy adott csoport normarendszeréhez tud igazodni, így a csoport tagjává tud válni. A szociális viselkedés elsajátítása, egy örökké tartó tanulási folyamat.

A társas interakciók során tanuljuk a társas viselkedést, szerzünk társas tapasztalatokat.

A társas interakciókhoz szükséges társas készség, megértés és empátia, valamint érzelmi érettség – érzelmi intelligencia (a felnőtt részéről).

Az interakció akkor sikeres, ha kölcsönösségre épül és a szerepek jól körülhatároltak.

Szocializációs színterek

A gyermek fejlődésében betöltött szerepük alapján megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos szocializációs színtereket.

Az elsődleges szocializáció jellemzői:

 • Az élet első, legmeghatározóbb éveinek színtere.
 • Beleszületünk.
 • Azoknak a személyeknek a közreműködésével zajlik a szocializáció, akikhez a gyermek kötődik, vagyis a család.
 • fontos mások segítségével szerez a gyermek tapasztalatokat, sajátítja el a nyelvet, normákat stb., értelmezi a világot.
 • A korai években tanultak később internalizálódnak, ez az alapja az egyén önazonosságának, identitásának.
 • A szocializációs folyamatban lényeges szerepe van az érzelmi köteléknek, a szignifikáns másokkal való kapcsolatot nem lehet helyettesíteni.
 • A tanulásban, az ismeretek, értékek, normák elsajátításában nagy szerepet játszik a szignifikáns másokkal való azonosulás.

Másodlagos szocializáció jellemzői:

 • Minden későbbi, a családon túli szocializációs tapasztalatot magában foglalja.
 • A szocializációs hatások közvetítői azok a személyek, akikkel az egyén kapcsolatba lép és hatással vannak rá, új viszonyulásokkal ismertetik meg.
 • Ezek a szereplők elsősorban pozíciójuk, szerepük révén kerülnek kapcsolatba az egyénnel, pl.: óvópedagógus, edző.
 • Az egyén egyes színterekben szerzett tapasztalatait generalizálja, kiterjeszti, személyektől függetleníti.
 • A színtereit megválaszthatjuk.

Felhasznált szakirodalom

 • Cole, M., Cole S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (szerk.) (2007): Szociálpszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Keményné Pálffy Katalin (2002): A szociális tanulás. In: B. Lakatos Margit, Serfőző Mónika (szerk.) Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest.

 • Maccoby, E. (2007): Historical Overview Of Socialization Research and Theory. In: Grusec, J.E., Hastings, P.D. (eds.) Handbook of Socialization: Theory and Research. Guilford Press, NewYork.

 • Solymosi Katalin (2004): Fejlődés és szocializáció. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.

Kövess minket Facebookon! 😉
Fent vagy Instagramon? 🙃

Kapcsolódó tartalmak

milyen munka illik hozzám

Milyen munka illik hozzám? – Tippek és teszt az ideális karrierért

2022.10.01.

Miért fontos az, hogy szakmánk, pozíciónk illeszkedjen hozzánk? Mit is jelent ez?...

társas összehasonlítás

A társas összehasonlításról – 5 tipp, hogyan segíthet a kiteljesedésben

2021.04.05.

„Olyan jó lenne!” – álmodozunk. „Bezzeg neki…” – bosszankodunk. „Kemény! Vajon én...

mémek pszichológiája

A mémek pszichológiája – Miért szeretjük a mémeket?

2021.02.19.

Napjainkban, a közösségi média korában ki ne ismerné az internetes mémeket? És...

évtervezés

Évtervezés 2021 – Hogyan vágjunk bele? [Személyes tapasztalat]

2021.01.02.

Idén már harmadik alkalommal vágtam bele az előttem álló év megtervezésbe. Eddig...

családi hagyományok - családi ünneplés

Családi hagyományok: Így erősítheted az összetartozást!

2020.12.13.

Talán nem is gondolnánk, hogy családi hagyományaink milyen sokat elárulnak az értékrendünkről,...

kisállat gyermekeknek

Kisállat gyermekeknek? – Háziállat a családban

2020.07.01.

A sokak által olyan jól ismert kisállatdilemma: legyen vagy ne legyen? Ha...

« Vissza a Lexikonhoz
Megszakítás