fbpx

trauma

Azon események összefoglalása, mely során a lélek vagy a test sérül. Az ezek által keletkezett űrt a trauma tölti ki.

Trauma fogalma

A trauma szót sokáig csak fizikai sérülésekre használták, a XIX. században kezdték a lelki eredetű sérülésekre is érteni. Okai Freud szerint külső hatások, melyek ellen képtelenek vagyunk védekezni, így magatehetetlen állapotba kerülünk.

Ferenczi Sándor traumaelmélete szerint megkülönböztethetünk:

  • háborús / baleseti traumát,
  • szülő – gyerek kapcsolatból származó traumát,
  • kettős traumát.

A trauma következményei lehetnek…

PTSD – visszatérő, nyomasztó képzetek, gondolatok és álmok, visszahúzódás a társas tevékenységektől, örömtelenség, amnézia, különféle vegetatív jelzések, az esemény újra- és újra való belső átélése, szorongásos-depressziós tünetek, megnövekedett vészjelzés-készség, deperszonalizáció és derealizáció; pszichoszomatikus tünetek stb.

Leghatásosabb gyógyítási módjának a pszichoanalízist tartják.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris kiadó, Budapest. 525 o.
  • Horovitz, M. (1986): Stress-response syndromes: A review of posttraumatic and adjustment disorders. Hospital and Community Psychiatry, 37, 241-249.
  • Perczel, F. D. (2010). A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. In: Perczel, F.D. és Mórotz, K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz