fbpx

bullying

A bullying olyan indokolatlan agresszív viselkedésforma, amely ismétlődő jelleggel és szándékosan irányul egy gyenge, magányos egyénre, akinek nehézségei vannak önmaga megvédésében (Olweus, 1999).

Bullying fogalma

A  bullying (bántalmazás, zaklatás, erőszak, pszichoterror) az agresszív viselkedés egyik fajtája. Akkor beszélhetünk ilyen jellegű bántalmazásról, ha a három speciális feltétele jelen van:

 1. az agresszív viselkedés vagy sérelem okozása szándékos; ha
 2. ismétlődően és hosszú időn keresztül követik el; illetve
 3. olyan interperszonális kapcsolatban zajlik, ahol a hatalmi egyensúly hiányzik (egyenlőtlen erőviszonyok alakulnak ki).

Az iskolában és a munkahelyen történő megfélemlítést gyakran nevezik peer-abuse-nak (kortársak közti megfélemlítésnek). A munkahelyi zaklatás szinonimája pedig a mobbing.

Iskolai bántalmazás és iskolai agresszió

Az iskolai agresszió tágabb kategória, diák-diák és tanár-diák közötti testi, szóbeli, lelki támadásra is vonatkozik.

Olyan negatív cselekedet, mely a tanulók egymás közti; a tanulók tanárokkal, illetve más iskolai alkalmazottakkal, a tanárok tanulókkal (esetleg szülőkkel) szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg.

Az iskola agresszív légköre, a konfliktusok erőszakos megoldásának kultúrája, a gyakori inzultusok a tanárok részéről, a megfélemlített tanárok bizonytalansága, a mindennapossá váló verekedések, „beszólások” kedveznek ugyan a bullying kialakulásának, azonban a kettőnek viszonylag szűk a keresztmetszete!

A bullying nem olyan hangos és látható, ráadásul csak a diákokat, azok közül is csak keveseket érint közvetlenül, ezért a tanárokat kevésbé zavarja.

Sokan normális csoportjelenségnek, diákcsínynek vagy a diákok magánügyének tekintik.

Mi nem bullying?

A / az

 • játékos verekedés,
 • egyszeri támadás,
 • barátok közötti civódás
 • önvédelem,
 • két egyenlő hatalommal és erővel rendelkező diák konfliktusa,
 • reaktív agresszió (amikor a támadásnak van valamilyen nyilvánvaló kiváltó oka)

nem minősül bullyingnak.

A bullying célja és formái

A bullying tehát fizikai vagy pszichés fájdalom, kár okozása az áldozatnak, ami többféle bántalmazó viselkedésen keresztül történhet, pl.:

 • verés, lökdösés
 • fenyegetés
 • meglopás
 • gúnyolódás, megalázás, kiközösítés, pletyka terjesztése.

Formája szerint lehet…

 • Fizikai: súlyos vagy enyhébb testi bántalmazás, személyes tárgyak tönkretétele, elvétele.
  Fiúk körében a fizikai bántalmazás a gyakoribb. A kor előrehaladtával azonban csak elvétve jelenik meg.
 • Verbális: megalázó beszólások, sértegetés, gúnynév adása.
  A verbális bántalmazás nemtől függetlenül a legelterjedtebb forma (70%). Veszélyes, mert könnyen észrevétlen marad…
 • Kapcsolati: kiközösítés, elutasítás, pletyka terjesztése, barát elcsábítása.
  Lányok körében a kapcsolati agresszió a jellemzőbb.
 • Internetes (cyberbullying): fenyegető üzenetek küldése, megalázó tartalmak közzététele, hamis profil létrehozása.

A bántalmazó általában azt rombolja, ami az adott nemnél az önértékelés forrása: fiúknál a kompetencia, erő érzése (~társas összehasonlítás révén élik meg); lányoknál a társas elismerés (~másoktól származó pozitív visszajelzések).

Megkülönböztethetjük továbbá a közvetlen (direkt) vs. közvetett (indirekt) bántalmazást, előbbi során a bántalmazó(k) jól azonosítható(k) – az áldozatot nyílt támadás éri, az utóbbi esetében másokat manipulálva, felbujtva támadják az áldozatot – kiközösítik, szándékosan kizárják a csoportból. Sokan még akkor is hajlamosak a bántalmazóval tartani, ha nem értenek egyet a bántalmazással, így a bántalmazó „divatot teremt”, és aki nem tart a többséggel, könnyen célponttá válhat.

A kirekesztett, kigúnyolt diákok súlyosabb érzelmi problémákkal küzdenek, kevesebb és rosszabb minőségű (feszült, konfliktuózus) kortárskapcsolatot tartanak fenn, mint a fizikálisan bántalmazott diákok

(Wood, Done és Kalsi, 2008 kutatása alapján). Aki ugyanis az egész csoporttal kerül szembe, sokszor nem is tudja azonosítani a támadóját – védekezni sem tud; illetve inkább magában keresi a hibát, hiszen úgy érzi, mindenki ellene van.

Bullyingáldozatok és elkövetők

Összességében elmondható, hogy nincs egy bizonyos „elkövetőtípus”, a bántalmazók és az áldozatok is sokfélék lehetnek. A bántalmazás kialakulásában pedig a csoport diszfunkcionális működésmódja játssza a legfőbb szerepet: a bullying társas esemény, hiszen elsősorban a szemlélőknek szól. A résztvevőket pedig 6 típusba sorolhatjuk – a bántalmazásban betöltött szerepeik szerint (Salmivalli és mtsai., 1996).

Szerepkör Magatartás
Bántalmazó
 • A bántalmazás kezdeményezője.
 • Fenyeget vagy megüt másokat, kizárja a másikat különböző tevékenységekből, pletykát terjeszt stb.
 • Másokat is megszólít és bevon a bántalmazásba.
Csatlós
 • Aktívan részt vesz a bántalmazásban.
 • Támogatja a bántalmazót.
 • Elkapja, lefogja az áldozatot.
Támogató
 • Odamegy, amikor a bántalmazás elkezdődik, hogy megfigyelhesse azt.
 • Nevet, tetszését fejezi ki.
 • Tovább tüzeli, buzdítja a bántalmazót.
Kívülálló
 • Távol marad a bántalmazási helyzetektől.
 • Egyik oldalon sem foglal állást, nem avatkozik közbe.
 • Nincs tudomása a bántalmazásról, vagy úgy tesz, mintha nem tudna róla.
Védelmező
 • Támogatja, biztatja az áldozatot.
 • Bátorítja, hogy jelezze tanárának a bántalmazást.
 • Megpróbálja megakadályozni a bántalmazást.
 • Segítséget hív.
 • Nem hagyja egyedül az áldozatot – pl. a szünetekben.
Áldozat
 • A támadások gyakori elszenvedője.
 • Nem tudja magát megvédeni.
Az áldozat

Olyan személy, aki gyakran, illetve ismétlődő jelleggel válik negatív, támadó, erőszakos, zaklató, megfélemlítő akció célpontjává, áldozatává. Általában a nonkonform diákok közül kerül ki (pl. akinek a zenei ízlése, szabadidős tevékenysége, kinézete nem illeszkedik az aktuális serdülőszubkultúra trendjébe). Emellett védekezésre való képtelenség jellemzi.

A bántalmazó
 • Elsősorban dominanciára törekszik, ami megjelenhet nyíltan, de rejtve is maradhat a felnőtt környezet előtt – kedvességet és együttérzést színlelve manipulál.
 • A bántalmazással saját státuszát akarja javítani. Az áldozat megalázása egy eszköz, nem a végső cél.
 • Önértékelése magasnak tűnhet, de magabiztossága csak álca (ún. defenzív önértékelés).
 • Hiányzik belőle az empátia.
 • Általában képes kontrollálni indulatait (ha nem, akkor gyakran maga is bántalmazás elszenvedője otthon vagy az iskolában).
Rizikófaktor Áldozat Elkövető
Diák
 • Külső megjelenés, testi jegyek (pl. túlsúlyos, vékony, látás- és/vagy beszédzavarral küzdő)
 • Túlzott szorongás
 • Negatív interperszonális vagy problémamegoldó képesség
 • Alacsony önértékelés
 • Alacsony szociális státusz
 • Gyakori visszahúzódás
 • Idősebb, mint az áldozat
 • Testi fölény
 • Csekély mértékű szorongás
 • Átlagos/magas népszerűség
 • Idealizált énkép (pl. domináns, hősies, sikeres)
 • Kismértékű empátia
 • Pozitív viszonyulás az erőszakhoz
Család
 • Korlátozó vagy túlvédő nevelési stílus
 • Gyenge családi összetartás
 • Gyermek fizikai bántalmazása
 • Túlzott támogatás
 • Beavatkozás a gyermek ügyeibe
 • Az apa távolságtartó, negatív vagy hideg
 • Negatív szülői magatartás (autoriter, kevés támogatást nyújtó, büntető)
 • Családi erőszak (szülők között is)
 • Egyedülálló szülő
 • Gyenge családi összetartás
 • Az elsődleges gondozó érzelmi beállítódása negatív
 • Tolerancia az agresszív magatartás iránt

Áttekintés azokról a rizikófaktorokról, amelyek hozzájárulnak a bántalmazás kialakulásához és fennmaradásához (Olweus, 2006)

A védelmező

Úgy tűnik, hogy a védelmező diákok erős bántalmazásellenes attitűddel rendelkeznek, emellett magas az önértékelésük, az énhatékonyság-érzésük és az empátiaszintjük. Az osztályban elfogadottak és közkedveltek. A passzív kívülállóktól tehát az különbözteti meg őket, hogy bíznak magukban, és abban, hogy hatékonyan tudnak segíteni a bajba jutottakon.

Bullying Magyarországon

2014-ben a 11-17 éves tanulók átlagosan negyede volt érintett valamilyen fokú bántalmazásban, azonban a tényleges előfordulási gyakoriságot csak megbecsülni lehet, mert az önbeszámolón alapuló adatok nem mentesek a módszertani torzításoktól (pl. van, aki kevésbé hajlandó bevallani érintettségét).

Felhasznált szakirodalom

« Vissza a Lexikonhoz