fbpx

passzív viselkedés

A passzivitás olyan viselkedési forma, amely során az illető igyekszik kerülni a problémás helyzeteket.

Passzív viselkedés fogalma

A passzív, behódoló (szubmisszív) személyek általában érzékenyek és bizalmatlanok, kisebbrendűségi érzésekkel küzdenek.  Próbálnak kitérni a kommunikáció elől, visszafogottan viselkednek, ezáltal alárendelt szerepekbe kerülnek kapcsolataikban. A kudarc és a nevetségessé válás lehetősége miatt kerülik a nyilvános szereplést és a felelősségvállalást, azokat szorongással élik meg. A kommunikáció során véleményüket magukba fojtják, emiatt gyakran forronganak legbelül.

A passzív magatartás mellett megkülönböztetjük még az asszertivitást, illetve az agresszív magatartást. Létezik továbbá egy kevert viselkedésforma is, melyet passzív-agresszív (manipulatív) magatartásnak nevezünk.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Ozsváth Károly (szerk.)(2011): Pszichiátriai Lexikon. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz