fbpx

szociálpszichológia

A szociálpszichológia annak a tudományos tanulmányozásával foglalkozik, hogyan hatnak az egyénekre a társas és kognitív folyamatok, az egyének hogyan észlelik és befolyásolják egymást, hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve hogyan lépnek egymással interakcióba.

Szociálpszichológia fogalma

szociálpszichológusokat az érdekli, hogy miként észleljük és értelmezzük a társas világunkat. Foglalkoznak a csoportok viselkedésével és az emberek közötti társas kapcsolatokkal is.

A szociálpszichológia 8 alapelv köré csoportosul.

A szociálpszichológia két axiómája

  • A valóság megkonstruálása: minden személy valóságról alkotott elképzelése konstrukció, amit a kognitív folyamatok és a társas folyamatok formálnak.
  • A társas befolyás átható jellege: minden gondolatunkat, érzésünket, illetve viselkedésünket más emberek befolyásolják, akár jelen vannak fizikailag, akár nincsenek.

A szociálpszichológia három motivációs elve

  • Törekvés a helyzetek uralására: az a motivációs elv, hogy az emberek igyekeznek megjósolni és megérteni a társas világ eseményeit abból a célból, hogy jutalomhoz jussanak.
  • Kapcsolódás keresése: igény, hogy az embereket támogassák, kedveljék és fogadják el azon személyek és csoportok, akiket ők nagyra értékelnek.
  • Az „én és enyém” felértékelése: az a vágy, hogy az emberek magukat és a velük kapcsolatban álló személyeket és csoportokat pozitív fényben lássák.

A szociálpszichológia három feldolgozási elve

  • Konzervativizmus: az egyének és a csoportok világról alkotott nézetei lassan változnak, és hajlamosak fenntartani önmagukat.
  • Hozzáférhetőség: általában a legkönnyebben hozzáférhető információnak van a legnagyobb hatása a gondolatainkra, érzéseinkre és viselkedésünkre.
  • Felületesség szemben az alapossággal: az emberek általában kevés erőfeszítést tesznek az információ kezelésére, ám időnként motiváltak arra, hogy az információt alaposabban megfontolják.

Felhasznált szakirodalom

  • Smith, E. R., Mackie, D. M., Claypool, H. M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 50-62 o.
« Vissza a Lexikonhoz