fbpx

intelligencia

Az intelligencia az a tulajdonság, amit egy megfelelően standardizált intelligenciateszt mér.

Intelligencia fogalma

Az intelligencia sokrétű, számos része van, mint a problémamegoldás, gondolati rugalmasság, elvont fogalmakban gondolkodás, tanulási képesség, beszédkészség, ítéletalkotás, téri képzelőerő, kézügyesség, kreativitás vagy a meglévő ismeretek. Egyszóval az értelmességet jelöli.

Az intelligencia kutatói között hosszas viták folytak arról, hogy hogyan is alakul ki az intelligencia és mi is az pontosan. Ezt a vitát nature vs. nurture vitának is hívjuk, mivel egyesek az intelligenciát örökletesnek, mások pedig a környezet által alakítottnak tartották. Elmondható, hogy mindkét tényező fontos szerepet játszik az intelligencia alakulásában. Szükség van egy veleszületett potenciálra és egy ingergazdag környezetre, ahol a mentális képességek, így az intelligencia is megfelelően tud fejlődni.

Az intelligencia mérésére létrehozták az intelligenciahányadost, más néven IQ-t. Ez az intelligenciateszt alapján mért érték és a vizsgálati személytől elvárható (standard, életkorának megfelelő) érték hányadosa. Az átlag IQ a 100. 

A legelső intelligenciateszt a Stanford-Binet intelligenciaskála volt, melyet iskolaérettség vizsgálatára, illetve a gyermekek értelmi képességének felmérésére alakítottak ki. Ma már rengeteg intelligenciateszt létezik.

Az érzelmi intelligencia különálló fogalom.

Felhasznált szakirodalom

« Vissza a Lexikonhoz