fbpx

intelligencia

Az intelligencia az a tulajdonság, amit egy megfelelően standardizált intelligenciateszt mér.

Intelligencia fogalma

Az intelligencia sokrétű, számos része van, mint a problémamegoldás, gondolati rugalmasság, elvont fogalmakban gondolkodás, tanulási képesség, beszédkészség, ítéletalkotás, téri képzelőerő, kézügyesség, kreativitás vagy a meglévő ismeretek. Egyszóval az értelmességet jelöli.

Az intelligenciahányados (IQ) az intelligencia teszt alapján mért érték és a vizsgálati személytől elvárható (standard) érték hányadosa.

A legelső intelligenciateszt a Stanford-Binet intelligenciaskála volt, melyet iskolaérettség vizsgálatára, illetve a gyermekek értelmi képességének felmérésére alakítottak ki.

Az érzelmi intelligencia különálló fogalom.

Felhasznált szakirodalom

« Vissza a Lexikonhoz