fbpx

humanisztikus pszichológia

A humanisztikus pszichológia (a „Harmadik erő”) egy olyan pszichológiai irányzat, amely az ember egyediségét, a feltétel nélküli elfogadást, a megértést, a be nem avatkozást hangsúlyozza.

Humanisztikus pszichológia fogalma

Alapfelvetése, hogy az ember eredendően jó. A humanisztikus szemléletű terapeuták az egyén szubjektív élményeire helyezik a hangsúlyt, illetve a szabad akaratra; és úgy vélik, az egyén képes a saját problémáinak a megoldására. Ilyen szemléletű a kliensközpontú terápia és a Gestalt-terápia.

A humanisztikus pszichológia legismertebb alakjai

  • Carl Rogers: alapelveit minden segítő szakma tananyagába beemelték.
  • Abraham H. Maslow: a szükségletpiramis ismert az egész világon.

A humanisztikus irányzat alapelveit követve jöttek létre az alternatív iskolák, mint a Waldorf iskola.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Humanistic And Positive Psychology. Psychology Today.
« Vissza a Lexikonhoz