fbpx

tanácsadás

A tanácsadás egy olyan tevékenység, amely során a szakember (a felelősség átvállalása nélkül) segít, hogy a kliens életvezetése és életminősége javuljon.

Tanácsadás fogalma

A tanácsadási folyamat fontos jellemzője, hogy a közös gondolkodás során a kliens megtanulja a problémamegoldás alapvető lépéseit, átérezze és átélje döntéseinket a következményeit. A folyamat egyik fontos célkitűzése, hogy az adott személy a tanácsadás során szerzett ismereteit a gyakorlati életben is kamatoztatni tudja. A tanácsadás lehet egyéni vagy csoportos tanácsadás is.

Az egyéni tanácsadás lépései

A szakemberek általában egy 5 lépcsős modellt alkalmaznak a tanácsadás során.

1. Az ügyfél igényének meghatározása

A szakember segít a kliensnek, hogy képes legyen megfogalmazni a helyzetét. A feltárt nehézségek után a kliens képessé kell, hogy váljon arra, hogy kiemelje a számára fontos, megoldásra váró problémákat.

2. Tisztázás

Ebben a fázisban a tanácsadó megismeri a kliens egyéni személyiségtényezőit és értékeit. A szakember felméri a kliens ismereteit, érzéseit, a kérdéshez kapcsolódó előítéleteit, viselkedési sémáit és a tipikus döntési szituációkat.

3. Elemzés

Az elemzés szakaszában a szakember számba veszi a kliens korábbi élettapasztalatait – fókuszál az elért eredményekre és a hiányosságokra is (pl. iskolai végzettség, anyagi helyzet, családi körülmények és elvárások).

4. Szintetizálás

A folyamat során olyan hipotézisek megfogalmazása történik, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a problémaként felmerült kérdést megválaszolják. A tanácsadó azokkal az érvekkel és érzésekkel dolgozik, amelyeket a kliens önmagáról el akar, vagy el tud fogadni.

5. Megállapodás

A tanácsadási folyamatnak az a szakasza, ahová a kliens eljutott a közös problémamegoldó munka eredményeként – ami például lehet egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, egy megvalósítási terv vagy éppen egy várakozási álláspont is.

Felhasznált szakirodalom

  • Szilágyi Klára (1997). Az egyéni tanácsadás. Módszertani kézikönyv munkavállalási munka – pályatanácsadók számára. Gödöllő.
« Vissza a Lexikonhoz