fbpx

faji hovatartozás

A faji hovatartozás az egyén identitásának és az ehhez kapcsolódó érzések, attitűdök, viselkedés és kogníció vizsgálatát jelenti az adott etnikai vagy faji csoportba való tartozás tekintetében. Ez a fajta hovatartozás jelentős hatást gyakorolhat az egyének életminőségére és pszichológiai jólétére. Az egyének identitását és interakcióit a társadalmi, kulturális és történelmi tényezők is meghatározzák.

Faji hovatartozás fogalma

A faji hovatartozást meghatározó adottságok általában a csoportra jellemző közös genetikai őstől származnak. A fizikai karakterisztikumok között megtalálható a csontozat, a bőrszín, a szemszín vagy a hajszín, azaz többnyire a szemmel látható tulajdonságok.

Etnikai hovatartozás fogalma

Az etnikum egy olyan népcsoportot jelöl, amelynek tagjai közös nemzetiség vagy közös kulturális hagyományok alapján azonosulnak egymással.

Az etnikai hovatartozás kulturális hatásokból tevődik össze, úgy mint a nemzetiség, a regionális kultúra, a származás vagy a nyelv.

Egyes etnikai csoportok nyelvi vagy vallási vonásokkal is rendelkeznek, míg másoknak közös csoporttörténetük van, de nem közös nyelvük vagy vallásuk.

Sztereotípiák, előítéletek és diszkrimináció

A faji hovatartozáson és etnikumon belül érdemes tárgyalni, a témakörhöz jelentős mértékben és szorosan kapcsolódó sztereotípia, előítélet és diszkrimináció fogalmát. Ezek gyakran összefüggésbe hozhatóak és kölcsönhatásban vannak egymással a különböző társadalmi interakciókban: a sztereotípiák lehetnek az előítéletek forrásai, az előítéletek pedig a diszkrimináció alapjai.

Gyakran hozzájárulnak az egyének és csoportok közötti társadalmi feszültségekhez és igazságtalanságokhoz. Így ezeknek a jelenségeknek a figyelembevétele vagy kezelése fontos a társadalmi igazságosság előmozdításában és az együttélés javításában.

Sztereotípiák

A sztereotípiák olyan általánosítások vagy sablonos elképzelések, amelyek egy csoportról vagy közösségről alkotott előzetes, gyakran egyszerűsített képet jelentenek.

Ezek a gondolatok vagy hiedelmek általában erősen kötődnek az adott csoportra jellemző tulajdonságokhoz vagy viselkedésekhez. A sztereotípiák lehetnek pozitívak vagy negatívak, és akár valós alapokon is nyugodhatnak, ugyanakkor veszélyük, hogy általánosítanak és egyénekre vetítik az adott csoport jellemzőit.

Előítéletek

Az előítélet az előzetes, torzított pozitív vagy negatív érzelmeket és attitűdöket jelentik egy adott csoport vagy egyén iránt. Ezek gyakran általános, az egyén vagy csoport egyedi tulajdonságaitól függetlenül alkalmazható hiedelmeken alapszanak.

Diszkrimináció

A különböző csoportok vagy egyének közötti igazságtalan bánásmódra utal, amely hátterében az előítéletek vagy sztereotípiák állhatnak. Ez a fajta megkülönböztetés különböző viselkedéses formákban jelentkezhet.

Felhasznált szakirodalom

  • Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56(1), 5-18.
  • Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.). (2010). The SAGE handbook of prejudice, stereotyping and discrimination. SAGE Publications Ltd.
  • Prewitt, K. (2010). Racial classification in America: Do we still need it? University of California Press.
  • Templeton, A. R. (1998). Human races: A genetic and evolutionary perspective. American Anthropologist. 100(3), 632-50.
« Vissza a Lexikonhoz