fbpx

mentor

Mentor fogalma: pártfogó, tanácsadó, nevelő.

Mentor fogalma

A mentor szó a görög Mentor névből ered, aki Odüsszeusz barátja és tanácsadója volt. Mentornak nevezünk egy nagy tapasztalattal és szakmai elismertséggel rendelkező személyt, aki a mentoráltjának (pártfogoltjának) segítséget nyújt, iránymutatást ad a fejlődését elősegítve.

Ez megjelenhet magánéleti, oktatási vagy munkahelyi környezetben is.  Így lehet egy mentori kapcsolat formális vagy informális.

Formális értelemben egyes munkahelyeken, szakmában is (pl. pszichológus) a mentor alatt egy olyan személyt értünk, aki megosztja ismereteit a szakmai kérdésekben. Informális, azaz magánéleti helyzetekben gondolhatunk egy idősebb pártfogolóra (akár atyai jóbarátra) aki tudásával segíti mentoráltját az élet nehézségeinek megoldásában.

Mentor és mentorált között abban az esetben alakulhat ki a legmegfelelőbb, legbensőségesebb kapcsolat, ha elfogadott hiedelmeik, értékeik, normáik egyeznek vagy valamelyest hasonlóak egymáshoz.

Mentorálás a munkahelyen

Kutatások bizonyítják, hogy azok a személyek, akiket munkájuk során egy mentor segít, elégedettebbek a munkahelyi körülményeikkel és a karrierükkel, jobb a teljesítményük és nagyobb sikereket érnek el. Emellett a munkahelyen kívül is kiterjedtebb szociális hálóval rendelkeznek és kevesebb stresszt élnek át. 

Minden esetben nagyon fontos a mentor és mentorált közötti kapcsolat, ugyanis amennyiben ez  kiegyensúlyozott, az növelheti a mentorált motivációját és önértékelését.

Mentorálás a tanulmányok során

A kiemelkedő, tehetséges tanulók leginkább úgy tudják kivirágoztatni tehetségüket, ha van mellettük egy mentor, aki segíti őket az úton, akire felnézhetnek. A tehetséges gyermekek számára rendezett mentorprogramok lényege nem a hiányosságok pótlása, hanem a tehetség kibontakoztatása.

A mentorok hatékonyan fejleszthetik a tanulók szakmai érdeklődését, tanáccsal és útmutatással szolgálhatnak, illetve felhívhatják a mentoráltak figyelmét a különleges lehetőségekre is.

Emellett összekapcsolhatják őket hasonló érdeklődési körrel rendelkező tehetséges tanulókkal, ezáltal szociális kapcsolataik kiépítésében is segíthetik őket.

Felhasznált szakirodalom

  • Eby, L. T., & Robertson, M. M. (2020). The psychology of workplace mentoring relationships. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 7, 75-100
  • Freedman, M. (1992). The Kindness of Strangers. Reflections on the Mentoring Movement. PA: Public/Private Ventures, Philadelphia.
  • Lunsford, L. G. (2011). Psychology of mentoring: The case of talented college students. Journal of Advanced Academics, 22(3), 474-498.
  • Zimmerman, M. A., Bingenheimer, J. B., Behrendt, D. E. (2005). Natural mentoring relationships. In: DuBois, D. L., Karcher, M. J. (szerk.) Handbook of youth mentoring. Sage Publications, London.
« Vissza a Lexikonhoz