fbpx

vallás

Valláson többnyire természetfeletti erő(k)be vetett hit értendő – lehet személyes vagy személytelen, melyhez minden esetben sajátos kultuszrendszer kapcsolódik.

Vallás fogalma

A vallás a világnak és a valóságnak az emberek valamely csoportja által elfogadott értelmezési modellje, e modellhez rendelt értékekkel, normákkal és az ezekből következő emberi magatartás-, észlelés- és gondolkodás-formákkal. A vallás nem egyezik meg a spiritualitás fogalmával.

A vallás a hitvilág és a gyakorlat összessége.

A legtöbb vallás bizonyos közös vonásokat mutat. A vallás a következő alkotóelemekből állhat: szent iratok, hitvallás, kultusz és gyakorlat, hierarchia és erkölcs. Az öt legtöbb hívővel rendelkező világvallás: kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kínai univerzalizmus. Ezek a vallások két nagy csoportra oszthatók: a keleten és a nyugaton kialakult ideológiákra.

Keleti vallások

A keleti vallások szerint a világ örökkévaló, nincs őskezdete és meghatározott vége, a benne végbemenő valamennyi történést önmaga szabályozza, és minden létezés legfőbb elvét személytelen világtörvény képviseli. Például:

A buddhizmus vallásának alaptétele az üdvösségéhez vezető út.

Ez egy út, a lelki fejlődés útja, nem pedig hitvallás. A buddhizmus nyolcrétű ösvénye elvezet az üdvösség, a nirvána eléréséhez.  Ez az ösvény elpusztítja az önzést, a haragot, a kapzsiságot, a rosszindulatot és más gonosz gondolatokat, és megtisztítja a szívet. Ezután virrad rá az egyénre a megvilágosodás, amely elhozza a tökéletes békét.

Nyugati vallások

A nyugati vallások mindennek a létezését egy, a világtól elkülönült, annál végtelenül hatalmasabb személyes Istentől eredeztetik, aki mindent a semmiből hozott létre és uralkodik mindenek felett. Például:

A kereszténység egy egyistenhívő vallás, amelynek középpontjában Jézus élete és tanításai állnak.

Mintegy kétmilliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. A keresztények hite szerint Jézus az emberiség megváltója a  kárhozattól. Jézust a többségi keresztényhit Isten fiának  tartja, aki Isten és ember egy személyben.

A kereszténység számos különféle hitet valló felekezetből tevődik össze.

Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény felekezetek több fő ágazatai: az ókeleti, ortodox, katolikus, ókatolikus és protestáns. A kereszténységben a Föld teremtése és vége  közötti időszak egyszeri és megismételhetetlen.

Ateizmus

A vallásos hitet elutasító eszmei irányzatok csoportja az ateizmus. Ez sem egyetlen, homogén ideológia, hanem számos különböző eszmei irányzat összessége.

Szűkebb értelmezések szerint ateistának a természetfeletti lények létezését kifejezetten tagadó ideológiák tekintendők.

Tágabb értelmezések szerint ide tartoznak a természetfeletti létezését elutasító, de ezen meggyőződésének hangot nem adó, illetve a kérdéssel egyszerűen nem foglalkozó egyéb ideológiák is.

Felhasznált szakirodalom

  • Hamilton, Malcolm B. (1998). Vallás, ember, társadalom – elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Megújuló világképek Sorozat. AduPrint, Budapest.
  • Saroglou, Vassilis, Jaspard, Jean-Marie (2003). A vallás pszichológiája és a személyiség az ötfaktoros modell nézőpontjából. Magyar Pszichológiai Szemle, 58(1), 83-112.
  • Vergote, A. (2003).  Mi és mi nem a vallás pszichológiája? Magyar Pszichológiai Szemle, 58(1), 5-18.
« Vissza a Lexikonhoz