fbpx

oktatás

Oktatás fogalma

Az oktatás a szocializáció sajátos formája, amelyben a felnőttek tervszerűen tanítják a fiatalokat, hogy ezzel biztosítsák a felnőttlétben megkövetelt ismeretek és készségek elsajátítását.

Az oktatás pszichológiai szempontból

Pszichológiai nézőpontból az oktatást dinamikus folyamatként tekintik, amely nemcsak információátadást foglal magában, hanem az egyének kognitív struktúráinak, problémamegoldó képességeinek és szociális-érzelmi készségeinek formálását is.

Piaget elmélete az oktatásban

Piaget kognitív fejlődési elmélete hangsúlyozza a kognitív érés szerepét a tanulásban. Piaget szerint a tanulók aktívan konstruálják a tudást az asszimiláció és az akkomodáció révén, a kognitív struktúráikat hozzáillesztve az új információkhoz.

Szociokulturális megközelítés

Vigotszkij szociokulturális elmélete a társas interakció és a kulturális kontextus fontosságát emeli ki a tanulásban. Bevezette a legközelebbi fejlődési zóna fogalmát, azoknak a feladatoknak a tartományát, amelyeket a tanulók egy tapasztaltabb személy, például egy tanár vagy társ segítségével tudnak elvégezni. Ez aláhúzza a kollaboratív tanulás és a támogatás szerepét az oktatási gyakorlatokban.

Oktatás az érzelmi és motivációs aspektusokkal lehet csak teljes

A kognitív fejlődés mellett az oktatáspszichológia vizsgálja a tanulás érzelmi és motivációs aspektusait is. Olyan elméletek, mint Maslow és a szükséglethierarchiája, valamint Bandura társas-kognitív elmélete, hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük, hogyan befolyásolják az érzelmek, a motiváció és az önhatékonyság az oktatási eredményeket.

A kortárs nézőpontok az oktatáspszichológiában figyelembe veszik az egyéni különbségeket, tanulási stílusokat és a különböző kultúrák és háttérok hatásait a tanulásra. Gardner többszörös intelligenciájának elmélete például kihívást jelent a hagyományos intelligenciafelfogásokra nézve, és hangsúlyozza, hogy az intelligenciának több formája létezik az akadémiai képességeken túl.

Felhasznált szakirodalom

  • Cole, M., Cole S. R. (2006). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Cole, M., & Cole, S. R. (2013). Educational Psychology: A Developmental Approach. Routledge.
  • Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Orion Press.
  • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
  • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
  • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall.
« Vissza a Lexikonhoz