fbpx

egészségpszichológia

Az egészségpszichológia annak a tanulmányozása, hogy a biológiai, a társas és a pszichológiai tényezők hogyan járulnak hozzá a testi betegségek kialakulásához.

Egészségpszichológia fogalma

Az egészségpszichológia foglalkozik továbbá a testi betegségek pszichológiai következményeinek feltárásával, valamint azok kezelésével.

Az egészségpszichológia a pszichológiai és egészségtudományi ismeretek olyan szintézise, mely az életmódtényezők jelentőségét vizsgálja az egészségi állapot vonatkozásában egyéni és közösségi szinten, s elemzi azok szerepét az egészség megőrzése, fejlesztése, a betegségek megelőzése és gyógyítása szempontjából, valamint a rehabilitáció területén. Szemléletében és módszertanában egészségközpontú megközelítésmódot érvényesít a testi betegségek és a hozzájuk kapcsolódó mentális problémák megelőzése és kezelése szintjén.

Egészségpszichológia a gyakorlatban

Az egészségpszichológusok elhelyezkedési lehetőségeit az alábbiakban gyűjtjük egy csokorba:

  • Egészségügyi intézményekben (alapellátásban működő csoportpraxisok, rendelőintézetek, egészségházak, kórházak, csecsemőotthonok, idősek ellátására szolgáló intézmények, palliatív ellátást végző egységek, hospice szolgálatok).
  • Krízis- és sürgősségi ellátást végző intézményekben (lelkisegély-szolgálatok, krízisambulanciák).
  • Társadalmi segítőszolgálatoknál: családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknál, valamint gyermekvédelmi szakszolgálatoknál.
  • Szenvedélybetegeket ellátó intézményekben (drogambulanciák, bentlakásos intézmények, terápiás közösségek, nappali szanatóriumok).
  • Életvezetést segítő magánszolgáltatásban, életmód-tanácsadóként.
  • Munkaegészségüggyel foglalkozó intézményekben (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok).
  • Népegészségügyi intézményekben, egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozó helyi és országos intézetekben.
  • Önkormányzatok egészségüggyel foglalkozó intézményeiben (iskola-egészségügyi szolgálatok, egészségügyi osztályok).
  • A rehabilitáció területén.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Tovább tájékozódhatsz ide kattintva.

« Vissza a Lexikonhoz