fbpx

belső hang

A belső hang egy olyan, a belsőnkben játszódó életünket átszövő monológ, mely kombinálja a tudatos gondolatokat a tudattalan hiedelmekkel, és amely által az agy hatékonyabb módon értelmezheti és dolgozhatja fel a napi tapasztalatainkat.

Belső hang fogalma

Beszélhetünk pozitív és negatív belső hangról:

  • pozitív: támogató, vidám, beszél a félelmekről is, erősíti az önbizalmat;
  • negatív: az önbizalmat gyengíti alaptalan állításokkal, megbénítja, és tétlenségbe taszítja az embert.

Megkülönböztetünk továbbá kritikus belső hangot, melyet olyan drive-ok vezérelnek, amelyek arra irányulnak, hogy megvédjék a személyt a kudarc érzetétől, a szégyentől. A kritikus belső hang fejleszthető: hasznos lehet az önfegyelem javítására, a gyengeségek felismerésére. Mindezek mellett van egy negatív oldala is, amely kritizál mindent, amit a személy tesz. Ez létrejöhet negatív gyerekkori tapasztalatok következményeként és kialakíthat olyan problémás működésmódokat, amelyek alacsony önértékeléssel és énhatékonysággal járnak együtt.

Felhasznált szakirodalom

  • Pléh Cs. (2010): A lélektan története. Osiris kiadó, Budapest. 289-291.
  • Balázs I. (2002): Pszichológiai lexikon. Magyar Könyvklub, Budapest.

További felhasznált tartalom elérhető itt.

« Vissza a Lexikonhoz