fbpx

vezetői szerep

A vezetői szerepek olyan sajátos jellemzőkkel bíró viselkedésminták, amelyek lehetővé teszik egy adott pozíció betöltését, illetve amelyek elvárhatóak a pozíciókat betöltő vezetőktől.

Vezetés – menedzsment, leader – menedzser. Van különbség?

John Kotter a vezető két egymást kiegészítő vezetői szerepét különbözteti meg.

A vezet ige (lead) az iránymutatással áll kapcsolatban, a vezető (leader) hozzáértése és felmutatott eredményei révén szabhat irányt a többiek tevékenységének:

„helps to do the right thing”

– segít a megfelelő dolgot tenni (eredményesség).

A menedzsel (manage) ige viszont kezel, igazgat, intéz jelentéssel is bír, és azt is ezzel az igével fejezhetjük ki, ha valaki boldogul valamivel, sikerül neki megcsinálni valamit. A menedzser (manager) tehát a rá osztott szerepnél, jogkörénél fogva segíti a leader által kitűzött irányt tartani, koordinálni a célok elérését, elintézni a dolgokat (hatékonyság) –

helps to do the things right”.

A magyarban tehát a „vezető” (leader) cím igazság szerint a vezetés felsőbb szintjeit illetné, míg a menedzser (manager) inkább a középvezetőket.

Vezetőfejlesztés

A vezetők egyéni fejlesztéséről az executive coaching gondoskodik. A coach a leader erőforrásait felfedezve, motivációit és céljait megismerve, javíthatja teljesítményét – mindezt összhangban elégedettségének növelésével.

Felhasznált szakirodalom

További felhasznált irodalom itt.

« Vissza a Lexikonhoz