fbpx

homeosztázis

A homeosztázis az élő szervezetek azon képessége, amellyel a változó külső és belső körülményekhez alkalmazkodnak – így biztosítva önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát.

Homeosztázis fogalma

A homeosztázis görög eredetű szó, az élettan egyik legfontosabb alapfogalma. Jelentése „hasonló állapot”. Az élő szervezetek egyik legfontosabb jellemzőjének számít, a belső környezet dinamikus állandóságát jelenti.

Homeosztázis jelentősége

A sejtek számára „életfeltétel” a belső környezet dinamikus stabilitása/állandósága, így a homeosztázis a sejtműködések optimális belső feltételeinek és a belső környezet állandóságának biztosítása nélkülözhetetlen. A dinamikus állandóságra minden élő szervezetnek szüksége van, hiszen a sejtek csak az ősi körülményekhez hasonló környezetben képesek létezni és működni.

A homeosztázis létrejöttéhez a következő paraméterek szabályozottsága szükséges:

  • a testfolyadékok konstans térfogata,
  • a testfolyadékok ozmotikus koncentrációjának állandósága,
  • a hidrogénion koncentráció állandósága,
  • állandó ionösszetétel,
  • a testhőmérséklet állandósága.

Homeosztázis a pszichológia lencséjén keresztül

Az egyén mind biológiai, mind pszichológiai szinten egy egyensúlyi állapot (homeosztázis) fenntartására törekszik. Ha változás áll be pszichés egyensúlyában (például stressz vagy krízis hatására), igyekszik visszaállítani azt. Ha nem sikerül megfelelően visszaállítani az egyensúlyt, akkor testi vagy lelki problémák léphetnek fel. Ugyanakkor, ha az egyensúlyi állapotot egy magasabb szinten sikerül helyreállítani, akkor fejlődésről beszélhetünk.

A mentálhigiéné célja, hogy az egyén képes legyen fenntartani vagy magasabb szintre emelni a belső pszichés egyensúlyi állapotát. Hasonló célkitűzéssel találkozhatunk a pszichoterápia esetében is, de ilyenkor már nagyobb mértékű és/vagy huzamosabb ideig tartó egyensúlyvesztésből próbálja a rendszer (egyén, pár, család) egy külső szereplő (rendszer) segítségével magasabb szintű energiaállapotba emelni magát.

Felhasznált szakirodalom

  • Ganong, William F. (1990). Az orvosi élettan alapjai. Medicina Kiadó. Budapest.
  • Watzlawick, P. Weakland, J. Fisch, R. (2008): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Animula Kiadó.
« Vissza a Lexikonhoz