fbpx

első benyomás

Az első benyomás a társunkkal való első találkozás során, a róla kialakult tudásunkat jelenti, amelyet a fizikai megjelenése, non-verbális, és verbális jelzései határoznak meg.

Első benyomás fogalma

A kognitív reprezentáció, azaz az elmében létrejövő mentális kép egyik formája a másokról alkotott tudás. Az első benyomás a társunkkal való első találkozás során, a róla kialakult tudásunkat jelenti.

Külső, látható fizikai és viselkedési jegyeiből gyakran téves következtetéseket vonunk le a személyiségére vonatkozóan.

Ezek a jegyek ugyanis általában az adott szituációról, és nem a személyiségről beszélnek. Ezt a helytelen következtetést nevezzük megfeleltetési torzításnak. Következtetésünk kimenetelét saját motivációs állapotunk, hangulatunk, személlyel kapcsolatos elvárásunk és a kontextus is meghatározza. Ennek ellenére az első benyomásnak van a legjelentősebb szerepe a szimpátia kialakulásában, és a kapcsolat további alakulását is ez határozza meg.

Felhasznált szakirodalom

  • Smith, E. R., Mackie, D., Claypool, H. M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
« Vissza a Lexikonhoz