fbpx

adoptálás

Az adoptálás, azaz örökbefogadás az a folyamat, mely során a felnőtt egyén jogilag, tartósan felelősséget vállal egy gyermekért, ezzel egy időben a gyermek biológiai szülei, eddigi gyámjainak felelőssége megszűnik.

Adoptálás fogalma

Az örökbefogadott gyerekeknél gyakran előfordulnak rizikó tényezők, amelyeknek az örökbefogadásuk előtti helyzetük során lettek kitéve, és ezek negatív fejlődési kiemenetelhez vezethetnek. Ezeket a tényezőket viszont az örökbefogadó család törődő, szeretetteljes környezete kiegyensúlyozhatja, azaz protektív tényezőként hathat és pozitív fejlődési kimenetelhez vezethet.

Kutatások támasztják alá, hogy az örökbefogadott gyermekek esetében nagyobb valószínűséggel fordulnak elő neurotikus, pszichológiai és testi betegségek, illetve viselkedésproblémák.

Ennek kutatják a biológiai, valamint a pszichológiai hátterét is. Ezen gyermekek számára a legnagyobb segítséget a biztonságos otthon megteremtése nyújthatja.

A gyermekek örökbefogadása mellett előfordul az is, hogy felnőtt fogad örökbe egy másik felnőttet. Felnőtt örökbefogadás esetén a felnőtt személy beleegyezését kell adja a folyamatba.

Örökbefogadottak kutatása (adoption study)

Ezek olyan vizsgálatok, amelyek során genetikailag kapcsolatban álló, de eltérő környezetben nevelkedett embereket (általában iker- és testvérpárokat) hasonlítanak össze, hogy meghatározzák, milyen mértékben játszik szerepet az öröklődés, illetve a környezet egy bizonyos vonás kialakulásában.

Felhasznált szakirodalom

  • Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.

További felhasznált szakirodalom itt érhető el.

« Vissza a Lexikonhoz