fbpx

facilitáció

A társas facilitáció, azaz a társas serkentés fogalma az együtt cselekvés és közönség jelenlétének hatása.

Facilitáció fogalma

A facilitáció egy olyan jelenség, melynek során mások jelenléte vagy cselekedetei befolyásolják az egyén teljesítményét vagy viselkedését, általában csoportos környezetben. Ez a fogalom azt vizsgálja, hogy mások jelenléte hogyan képes növelni vagy gátolni az egyén teljesítményét feladatok vagy tevékenységek során.

Társas facilitációs hatás

A társas facilitáció elmélete, melyet Triplett vezetett be 1898-ban, majd Zajonc továbbfejlesztett 1965-ben, arra utal, hogy mások jelenléte fokozhatja az arousal szintet, ami javíthatja az egyén teljesítményét egyszerű vagy jól begyakorolt feladatok esetén.

Társas gátlási hatás

Összetett, komplex problémamegoldást vagy koncentrációt igénylő vagy ismeretlen feladatok esetén mások jelenléte csökkentheti a teljesítményt, mivel ez növelheti a szorongást vagy öntudatosságot.

A facilitáció jelentősége

Az említetteken felül a társas facilitáció nem csupán teljesítménynövelés vagy -csökkenés. Magában foglalja a társas környezet hatását a motivációra, csoportdinamikára és viselkedésre. Mások jelenléte például szociális lógást is eredményezhet, ahol az egyének kevesebb erőfeszítést fejtenek ki csoportos környezetben az elszámoltathatóság vagy felelősség megoszlása miatt.

A facilitáció megértése pszichológiai szempontból fontos annak felfogásához, hogy a társas környezet hogyan befolyásolja az egyéni viselkedést és teljesítményt. Kiemeli a mások jelenlétének, a feladat komplexitásának és az egyéni készségek összetettségének kölcsönhatását, amely megvilágítja a társas dinamika hatását az emberi interakciókra és eredményekre.

Felhasznált szakirodalom

  • Smith, E. R., Mackie, D. M. (2004): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Triplett, N. (1898). The Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition. American Journal of Psychology, 9(4), 507-533.
  • Zajonc, R. B. (1965). Social Facilitation. Science, 149(3681), 269-274.
« Vissza a Lexikonhoz