fbpx

tanult leleményesség

A leleményesség a helyzethez való olyan hozzáállást jelent, miszerint mindig van mód a megoldásra, pozitív kimenetelekre. Rosenbaum hozzátapasztotta a „tanult” jelzőt annak kifejezéseképp, hogy a képesség komponensei tanulás útján fejleszthetők.

Tanult leleményesség fogalma

Rosenbaum (1983, 1990) úgy gondolta, a tanult leleményességet elsajátíthatjuk saját tapasztalatok alapján, modellkövetéssel, utánzással, valamint formális vagy informális instrukciók alapján.

Ez a személyiségrepertoár a megküzdés folyamatát a stratégiák megválasztásán keresztül befolyásolja. A személyiség olyan kreatív kapacitása, mely képessé tesz tervek, alternatív megoldások, eredeti ötletek kimunkálására, megszerzett ismereteink, tapasztalataink átstrukturálására, a hatékony problémamegoldásra.

A tanult leleményesség (learned resourcefulness; Rosenbaum és Ben-Ari, 1985) a szelfregulációval függ össze, ugyanis a viselkedések és kognitív képességek azon halmazát értjük alatta, amellyel a személy szabályozza belső folyamatait (érzelmeit, kognícióit, fájdalomra adott reakcióit) annak érdekében, hogy a célvezérelt viselkedése zavartalan lehessen.

A tanult leleményességgel jól korrelál a stresszel való megküzdésben szintén fontos tényezőként azonosított diszpozicionális optimizmussal (Scheier – Carver, 1985) mint személyiségvonással, ami a személy által szervezett cselekvés következményeire vonatkozó elvárásokról szól.

A magasabb szintű tanult leleményességgel rendelkező egyének (Rosenbaum & Ben-Ari, 1985):

  • hatékonyabban képesek szabályozni érzelmeiket és fiziológiai válaszaikat;
  • hatékonyabb problémamegoldó stratégiákat alkalmaznak;
  • képesek elhalasztani az azonnali jutalmakat, kielégülést;
  • sokkal biztosabbak a szelfregulációs képességeik.

Felhasznált szakirodalom

  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Rosenbaum, M., Rolnick, A. (1983): Self-control behavior and coping with seasickness. Cognitive Therapy and Research, 7, 93-98.
  • Rosenbaum, M., Ben-Ari, K. (1985): Learned helplessness and learned resourcefulness: Effects or noncontingent success and failure on individuals differing in self-control skills. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 198-215.
  • Rosenbaum, M. (1990): Introduction: From helplessness to resourcefulness. In M. Rosenbaum (szerk.), Learned resourcefulness (25-35). New York: Springer.
« Vissza a Lexikonhoz