fbpx

illúzió

Az illúzió olyanfajta érzékelés, amely a valóságtól eltérő képzeteket hoz létre.

Illúzió fogalma

Az illúzió olyan téves vagy pontatlan mentális képzet vagy gondolat, amely vagy a valóságos megjelenés félreértelmezését, vagy valami elképzelt dolgot jelent. Taylor és Brown (1988) megközelítésében a hiba és torzítás fogalmait az átfogóbb „illúzió” terminussal válthatjuk fel.

A hiba és torzítás rövid távú tévedésre, illetve hamisításra utal, amit valamilyen részlet feletti átsiklás vagy más figyelmetlenség is előidézhet. Ezzel szemben az illúzió általánosabb és tartósabb hibázási vagy torzítási minta, amely sajátos irányt vagy formát feltételez.

A mentális egészség megőrzésében szerepet játszanak az ún. pozitív illúziók –​ a szelfre vonatkozó információk torzításai.

A pozitív illúziók típusai

Taylor és Brown (1988) háromféle pozitív illúziót különített el egymástól:

  1. irreálisan pozitív nézetek a saját szelfről;
  2. a személyes kontroll illúziója;
  3. irreális optimizmus a jövőt illetően.

A pozitív irányú torzításokkal, illúziókkal kapcsolatban a szakemberek úgy gondolják, hogy azok fontos védelmi funkciót láthatnak el az egyén életében. Tanyi, Bugán és Szluha (2012) kutatási eredményei bizonyítják, hogy a pozitív illúziók jelenléte a nehéz életkörülmények során, pl. daganatos betegséggel való megküzdés esetén nagy jelentőséggel bírnak a megküzdési folyamatban.

Felhasznált szakirodalom

  • Tanyi, Zs., Bugán, A., Szluha, K. (2012). A daganatos betegség okozta trauma és annak pozitív illúziókra gyakorolt hatása. Psychiat Hung, 27(4) , 277-285.
  • Taylor, S. E., Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health. Psychological Bulletin, 103, 193–210.
« Vissza a Lexikonhoz