Lexikon

Pszichológiai fogalomtár

Pozitív Pszichológiai Magazin

szükséglethierarchia

A szükséglethierarchia elmélete szerint szükségleteink kielégítése késztet bennünket cselekvésre; és ezek a szükségletek hierarchikus rendbe állíthatók.

Szükséglethierarchia fogalma, elmélete

Abraham Maslow elméletének (1943) alapja az, hogy az embereket szükségleteik kielégítése késztet bizonyos cselekvésre; és ezek a szükségletek hierarchikus rendbe állíthatóak, tehát csak akkor válnak hatékonnyá, ha az alattuk levő már (legalább jórészt) kielégült.

Ha bármelyik szinten kimarad a szükséglet kielégítése, elakad a motiváció, a személy megreked azon a szinten, ahol még kielégületlenek szükségletei. Így a fejlődés elmarad, nem jut fel az önmegvalósítás csúcsára.

A kielégítetlen szükségletek belső feszültséghez, kereső magatartáshoz; míg a kielégített szükségletek a belső feszültség csökkenéséhez vezetnek.

A szükségletpiramis szintjei

 1. Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, a test belső egyensúlyának a fenntartása.
 2. Biztonság szükséglete: biztonságérzés, örömkeresés, fájdalomkerülés.
 3. Szeretet szükséglete: tartozni valakihez, támogatni másokat és megkapni mások támogatását, figyelmet felkelteni és odafigyelni másokra.
 4. Pozitív önértékelés szükséglete: teljesítményigény, kompetenciaélmény, eredményesség, siker.
 5. Kognitív szükségletek: tudásvágy, megértésigény, felfedezésvágy.
 6. Esztétikai szükségletek: szimmetria, harmónia, rend, szépség.
 7. Önmagunk érvényre juttatásának szükséglete: önmegvalósítás, képességek kibontakoztatása.
 8. *Transzcendencia szükséglete: felismerni és megélni a létezés értelmét.
maslow szükséglethierarchia - önmegvalósítás

Az alsóbb három szint hiányalapúak, azaz „üres lyukak” a szervezetben, amelyeket be kell tölteni az egészség megőrzése érdekében; kielégülésük a belső feszültség csökkenésével jár. Az ezek felett lévő öt szint növekedésalapú szükségletek: növelve a belső feszültséget az önmegvalósítás, önmeghaladás felé mozdítanak.

Az önmagát megvalósító ember

„Az önmegvalósító emberek általánosságban és gyakorlatilag minden szempontból élvezik az életet, míg a legtöbb ember csak a diadal, a teljesítmény vagy a csúcsélmény ritka pillanatait élvezi.”

 • A legfontosabb, hogy a világot tisztán és reálisan észleli. A kielégítetlen alapszükségletek mintha elhomályosítanák a látásunkat, s a világból csak azt vesszük észre, ami a szükségleteinkkel kapcsolatos.
 • Jobban el tudja fogadni önmagát, másokat és a természetet.
 • Viselkedése spontán, egyszerű és természetes.
 • Képes a feladataira összpontosítani.
 • Független: igénye van a magánéletre, a kapcsolataiban nem kapaszkodó, beavatkozó vagy birtokló.
 • Függetleníteni tudja magát a kultúra és a környezete nyomásától is (pl. sem a hízelgés, sem a bírálat nem befolyásolja őt jelentősen).
 • Gazdag érzelmi életet él.
 • Gyakrabban él át ún. csúcsélményeket, mint mások.
 • Érdeklődik a társadalmi kérdések iránt (együttérző, figyelmes, szociálisan érzékeny).
 • Igénye van az egyenrangú viszonyokra, nem előítéletes.
 • Nem sok, ám mélyebb baráti kapcsolatokat alakít ki.
 • Erkölcsileg szilárd, különbséget tesz az eszköz és a cél között.
 • Ellenségességtől mentes humorérzék jellemzi.
 • Autonómiára törekszenek.
 • Kreativitás és alkotókedv jellemzi.

Számos kivételt lehet megfigyelni…

 • Jó példa erre az alkotó ember, akinek alkotóvágya az alapvető kielégülés hiányában is jelentkezhet.
 • Képesek vagyunk továbbá elviselni a nélkülözést, kielégületlenséget is, ám az egyes szükségletek tartós kielégületlensége maradandó nyomot hagyhat a személyiségben. Pl.: a szeretetkapcsolatok koragyermekkori hiánya az intim kapcsolatok kialakításának képtelenségét okozhatja felnőttkorban.
 • A legtöbb viselkedést pedig egyszerre több szükséglet is motiválhatja (szexualitás mint fiziológiai és szeretet igényének szükséglete).

* A transzcendencia szükséglete

 

A nyolcadik szükséglet – az elmélet továbbgondolásaként-, a hierarchia csúcsán helyezkedik el.

Az ezen a szinten álló személy jellemzői:

 • Realitásorientált.
 • Elfogadja önmagát és másokat, illetve a világot.
 • Spontán.
 • A probléma megoldására összpontosít, és nem önmagára.
 • Privát szférát tart fenn.
 • Autonóm a beolvasztó kulturális hatásoktól.
 • Friss és alkotó gondolkodás, érzelmi szabadság.
 • Spirituális érzékkel rendelkezik.
 • Fejlett identitású, azonosul az emberiséggel.
 • Mély és örömet adó kapcsolat néhány emberrel.
 • Demokratikus jellem.
 • Világos etikai álláspont.
 • Humorérzék.
 • Kreativitás.

Felhasznált szakirodalom

 • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Maslow, A. H. (1943): A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Kövess minket Facebookon! 😉
« Vissza a Lexikonhoz
Megszakítás